Hypotheekakte is uitgewerkt na verkoop OG

Hypotheekakte is uitgewerkt na verkoop OG

Hypotheken worden vastgelegd in notariële akten. Vaak staat in de akte dat de hypotheek wordt verleend voor alles wat de klant nu en in de toekomst aan de bank verschuldigd is of zal worden. Als de bank het verhypothekeerde onroerend goed verkoopt, krijgt de bank de opbrengst. In de huidige tijd is daarmee echter helaas […]

Read More →

Hoge Raad versterkt ‘Verzamelpandakte’

Hoge Raad versterkt ‘Verzamelpandakte’

In een arrest van 1 februari 2013 heeft de Hoge Raad zich weer uitgelaten over de door banken vaak toegepaste techniek voor de verpanding van vorderingen. Sinds enkele jaren wordt er door vrijwel alle grote banken gebruik gemaakt van een zogeheten ‘verzamelpandakte’. Dit werkt zo: een bedrijf leent geld van de bank en stelt daarvoor […]

Read More →

Tips voor werknemers: (1) Is uw werkgever failliet verklaard en hebt u nog loon tegoed?

Tips voor werknemers: (1) Is uw werkgever failliet verklaard en hebt u nog loon tegoed?

Tips voor werknemers: (1) Is uw werkgever failliet verklaard en hebt u nog loon tegoed? Werkgever failliet en nu? Als een werkgever failliet gaat heeft dit vaak grote gevolgen voor de werknemers. Ze zijn meestal in één klap hun baan kwijt en vaak is het loon door de werkgever al een tijdje niet voldaan. De […]

Read More →

Realisatie bouwplan onmogelijk, dus: geen belanghebbende?

Realisatie bouwplan onmogelijk, dus: geen belanghebbende?

Realisatie bouwplan onmogelijk, dus: geen belanghebbende? In een eerder blog schreef ik over een zeer nuttige tentamentraining die ging over kernbegrippen in het bestuursrecht: besluit en belanghebbende. Die begrippen staan altijd garant voor discussie, zoals ook weer blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 14-11-2012. Daarin staan […]

Read More →

Boetebeding in ROZ huurovereenkomst bekritiseerd

Boetebeding in ROZ huurovereenkomst bekritiseerd

Boetebeding in ROZ huurovereenkomst bekritiseerd Als verhuurder van bedrijfsruimte gebruikt u waarschijnlijk de modelhuurovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden van de Raad van Onroerende Zaken (“ROZ”). ‘Goed geregeld’ zult u misschien denken, maar onlangs liet de kantonrechter te Amsterdam zich op verrassende wijze uit over het boetebeding in verband met te late huurbetaling in deze algemene […]

Read More →

‘Puinhoop rond WOZ-bezwaren in Amsterdam’

‘Puinhoop rond WOZ-bezwaren in Amsterdam’

‘Puinhoop rond WOZ-bezwaren in Amsterdam’ Dat kopte het Parool op 6 februari. Uit het artikel blijkt dat van de tienduizend bezwaarschriften die Amsterdammers in 2012 tegen hun WOZ-waarde indienden 23 procent nog niet is verwerkt. Het Parool sloot af met: ‘Als de termijn niet gehaald wordt, kan de gemeente worden gedwongen een dwangsom te betalen, […]

Read More →