De buitenlandse rechtspersoon beschermt bestuurder niet tegen aansprakelijkheid voor belastingen

De buitenlandse rechtspersoon beschermt bestuurder niet tegen aansprakelijkheid voor belastingen

In Nederland kan een bestuurder aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de rechtspersoon die hij bestuurt. Als een rechtspersoon – zoals een BV- belastingschulden niet kan betalen, moet door het bestuur betalingsonmacht worden gemeld. Doet het bestuur dit niet (of niet op tijd) dan kan het bestuur in privé door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor […]

Read More →

Accountantsaansprakelijkheid in faillissement

Accountantsaansprakelijkheid in faillissement

De curatoren van Imtech hebben in kortgeding geëist dat KPMG informatie dient te verschaffen aan de curatoren. Het gaat hierbij om informatie die inzage geeft in de controlewerkzaamheden van de accountant. De curatoren verwijten KPMG te weinig te hebben gedaan om de fraude die bij Imtech is gepleegd, aan het licht te brengen. Het Imtech-concern […]

Read More →

Ook lage symbolische vergoeding betekent huur en dus verhuurdersheffing

Ook lage symbolische vergoeding betekent huur en dus verhuurdersheffing

Vanuit de markt wordt al geruime tijd gewezen op negatieve effecten van de verhuurdersheffing. Woningcorporaties zouden worden geremd in hun investeringen, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen onverminderd groot is. Daarnaast zouden huurders worden geconfronteerd met forse huurstijgingen. Een recent arrest van de Hoge Raad, van 23 juni 2017, toont nu dat de verhuurdersheffing een […]

Read More →