Aandeelhoudersovereenkomst - Ondernemingsrecht balk

DEFINITIE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Aandeelhoudersovereenkomst - Ondernemingsrecht  

De definitie van een aandeelhoudersovereenkomst is de volgende: “Een verzameling afspraken van aandeelhouders om tot een gezamenlijk optreden te komen ten aanzien van allerhande vennootschapszaken die niet in de wet of de statuten van de vennotschap geregeld zijn.”

Een vennootschap wordt in principe bestuurd volgens de afspraken en regels die zijn vastgelegd in de statuten. Echter meer en meer worden afspraken en regels tussen aandeelhouders vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Statuten vallen wettelijk onder het vennootschapsrecht en een aandeelhoudersovereenkomst valt primair onder het contractenrecht. Bij het opstellen van een contract is er meer vrijheid, waardoor afspraken en regels die in het kader van een aandeelhoudersovereenkomst worden gemaakt een grotere mate van vrijheid hebben dan die van statuten.

Heeft u een vraag over een aandeelhoudersovereenkomst of een ander onderwerp? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via ons antwoordformulier of telefonisch via 020 – 664 51 11, of door een email te sturen naar [email protected].

aandeelhoudersovereenkomst - ondernemingsrecht streep

Aandeelhoudersovereenkomst of statuten

Aandeelhoudersovereenkomst of statuten

Bij de keuze tussen de aandeelhoudersovereenkomst of statuten is het belangrijk rekening te houden met de verschillen tussen de twee. Een greep uit die verschillen staat hieronder beschreven:

 • Een aandeelhoudersovereenkomst is alleen tussen partijen die de overeenkomst met elkaar aangaan, statuten zijn ook bepalend voor anderen;
 • Aanpassingen in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen alleen gemaakt worden als alle partijen die de overeenkomst hebben getekend hiermee akkoord gaan. Statuten kunnen worden aangepast wanneer een meerderheid in de algemene aandeelhouders vergadering daarmee instemt;
 • Bij statuten is alleen het Nederlandse recht van toepassing, bij een aandeelhoudersovereenkomst kan ook buitenlands recht van toepassing zijn;
 • Een aandeelhoudersovereenkomst kan zonder een notaris worden opgesteld;
 • Statuten van een vennootschap zijn openbaar, een aandeelhoudersovereenkomst is dat niet.

Wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst

Wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is altijd maatwerk. Dit omdat er rekening moet worden gehouden met de wet, eventuele statuten en relevante recente rechtspraak. Wanneer de afspraken en regels tussen aandeelhouders goed worden vastgelegd wordt de kans op conflicten in een later stadium een stuk kleiner. Een aantal zaken die in aandeelhoudersovereenkomsten kunnen staan zijn:

 • Algemene vergadering van aandeelhouders;
 • Beëindiging aandeelhouderschap;
 • Benoeming en ontslag bestuurders / Raad van Commissarissen;
 • Bijzondere aandelen, zoals preferente aandelen of prioriteitsaandelen;
 • Concurrentie / relatiebeding;
 • Dividenduitkering / winstrechten;
 • Duur en beëindiging van de aandeelhoudersovereenkomst;
 • Geheimhouding.

 • Geschillen en hoe daarmee om te gaan;
 • Kapitaalstorting / financiering onderneming;
 • Overdracht van aandelen;
 • Prijsbepaling van aandelen;
 • Stemrecht / goedkeuringsbesluiten;
 • Toekomstige participaties;
 • Uitgifte nieuwe aandelen;
 • Wijziging zeggenschap.

aandeelhoudersovereenkomst - ondernemingsrecht streep

Meer informatie over de aandeelhoudersovereenkomst

De vennootschapsrecht advocaten van FORT zijn thuis in het opstellen van en adviseren over aandeelhoudersovereenkomsten. Onze specialisten zijn:

Berth Brouwer Advocaat ondernemingsrecht 

Berth Brouwer is advocaat ondernemingsrecht en partner bij FORT Advocaten. In de dagelijkse praktijk geeft hij leiding aan de ondernemingsrecht advies- en procespraktijk. Berth heeft zich binnen de sectie ondernemingsrecht gespecialiseerd in vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht, contractenrecht, corporate litigation en het beslechten van commerciële geschillen.

Berth zijn praktijk omvat mede het bijstaan van partijen bij geschillen in fusies en overnames en begeleiding bij de opzet of beëindiging van een joint venture overeenkomst of andere samenwerkingsverbanden zoals een franchiseovereenkomst.

Terry Steffens Advocaat ondernemingsrecht 

Terry Steffens is advocaat ondernemingsrecht en partner bij FORT Advocaten, ook maakt hij deel uit van het Dagelijks Bestuur van FORT Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waarbinnen hij zich met name bezighoudt met het begeleiden van transacties zoals fusies en overnames.

Verder richt Terry zich op vennootschapsrecht, het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst of begeleiding bij het aangaan van een samenwerkingsverband. Daarnaast houdt hij bezig met insolventie en wordt hij regelmatig aangesteld als curator.

Heeft u een vraag over een aandeelhoudersovereenkomst of een ander onderwerp? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via ons antwoordformulier of telefonisch via 020 – 664 51 11, of door een email te sturen naar [email protected].