ondernemingsrecht-paars-960x70


 • Blog Ondernemingsrechtberth-w_-brouwer3

Berth Brouwer Advocaat ondernemingsrecht balk

BERTH BROUWER – PARTNER EN ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT

Berth Brouwer is advocaat ondernemingsrecht en partner bij FORT Advocaten. In de dagelijkse praktijk geeft hij leiding aan de ondernemingsrecht advies- en procespraktijk. Berth heeft zich binnen de sectie ondernemingsrecht gespecialiseerd in vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht, contractenrecht, corporate litigation en het beslechten van commerciële geschillen.

Dienstverlening en ervaring Berth Brouwer

Berth zijn praktijk omvat mede het bijstaan van partijen bij geschillen in fusies en overnames en begeleiding bij de opzet of beëindiging van een joint venture overeenkomst of andere samenwerkingsverbanden zoals een franchiseovereenkomst. Ook zaken rondom aansprakelijkheid zoals bestuurdersaansprakelijkheid of commissarissenaansprakelijkheid vallen binnen de ondernemingsrecht expertise van Berth. Verder treedt hij op in geschillen tegen banken bij beëindiging of opzegging van krediet. 

Ook staat hij partijen bij in het oplossen van geschillen in verband met de levering van producten of diensten. Berth is ook vaak betrokken bij een enquêteprocedure voor de ondernemingskamer. De ondernemingskamer heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen. Dit kunnen geschillen zijn tussen het bestuur, de raad van commissarissen (RvC), de aandeelhouders (AVA), of de werknemers eventueel vertegenwoordigd door een ondernemingsraad of vakbond.

Sectoren waarin Berth zich ruimschoots heeft bewezen zijn de vastgoedsector (inclusief corporaties en pps), de levensmiddelensector en de dienstensector. Berth maakt als ondernemingsrecht advocaat onderdeel uit van de FORT Franchise praktijgroep, in deze groep werken specialisten van alle disciplines van ons kantoor samen voor franchisenemers en franchisegevers. Meer informatie over de Franchise praktijkgroep. Berth geeft er de voorkeur aan om conflicten buiten de rechtszaal op te lossen, echter wanneer het moet schuwt hij een stevige aanpak in de vorm van een gerechtelijke procedure zeker niet.

Berth Brouwer Advocaat ondernemingsrecht balk

Berth Brouwer treedt onder andere op voor:

Stichting Volkswagenaudiclaim.nl

Optreden namens de Stichting Volkswagenaudischadeclaim

Berth Brouwer treedt op voor de Stichting Volkswagenaudiclaim met betrekking tot haar collectieve actie tegen de fabrikant, importeur en dealers van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda in verband met het dieselschandaal bij Volkswagen. Volkswagen heeft bekend sjoemelsoftware in bepaalde dieselmotoren te hebben geplaatst om milieunormen te omzeilen. De stichting beoogt  alle schade voor autobezitters die getroffen zijn door de dieselfraude te verhalen op Volkswagen, en de importeur en dealers van deze auto’s. Lees verder…

Berth Brouwer track record - renteswapschadeclaim

 

Optreden namens de Stichting Renteswapschadeclaim tegen de Rabobank

Berth Brouwer treedt op voor de Stichting Renteswapschadeclaim met betrekking tot haar collectieve actie tegen Rabobank Nederland en alle lokale Rabobanken. Met de collectieve actie beoogt de Stichting de belangen van klanten van de Rabobank te behartigen die in de jaren 2005 t/m 2011 een renteswap hebben gesloten en daar door de Euribormanipulatie van de Rabobank nadeel van hebben ondervonden. Lees verder…

 

Berth Brouwer track record - Gibson

Advies bij uitgifte $150 miljoen aan obligaties 

In samenwerking met Goodwin Procter, LLP, heeft onder andere Berth Brouwer recentelijk Gibson Brands, Inc. (vooral bekend van de elektrische gitaren) en haar Nederlandse dochtervennootschap geadviseerd bij de uitgifte van 150 miljoen dollar aan obligaties aan een consortium van banken. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de koop van WOOX Innovations, Ltd. van Koninklijke Philips NV. Lees verder…

Vastgoedrecht advocaat Katinka Verdurmen

Franchise praktijkgroep

De advocaten van de Franchise praktijkgroep staan franchisegevers, franchisenemers, franchisenemersbelangenverenigingen en andere betrokkenen bij met betrekking tot alle aspecten die samenhangen met franchising.  Lees verder…

Academische achtergrond en werkervaring Berth Brouwer

Academische achtergrond en werkervaring Berth Brouwer

Berth studeerde in 1996 cum laude af aan de VU Amsterdam en was sindsdien werkzaam als advocaat ondernemingsrecht. Hij heeft gewerkt binnen de secties Corporate Litigation en Corporate Real Estate van Allen & Overy en Boekel de Nerée, alwaar hij zich specialiseerde in rechtspersonenrecht en contractenrecht. In februari 2010 maakte hij de overstap naar de sectie Ondernemingsrecht van FORT Advocaten.

Na zijn studie aan de VU Amsterdam heeft Berth nog een postdoctorale vervolgopleiding gedaan aan de Grotius Academie op het gebeid van Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht, ook deze heeft hij cum laude afgerond. Berth is lid van een tweetal verenigingen op ondernemingsrecht gebied; de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Naast zijn werk bij FORT Advocaten heeft Berth gedoceerd aan de VU Amsterdam en bij de postdoctorale opleidingen voor advocaten van de Law Firm School en de Juridische Academie. Hiernaast publiceert hij regelmatig over onderwerpen die het Ondernemingsrecht aangaan. Onlangs schreef Berth een artikel ‘Geschillenbeslechting: een goede waardering voorkomt slepende conflicten‘ voor de septembereditie van de Van Waarde Magazine.

Advocaat ondernemingsrecht

Advocaat ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht bestaat uit veel verschillende facetten. Voor ondernemers is het lastig, zo niet ondoenlijk, om op de hoogte te blijven van alle regels en wetten die het ondernemingsrecht beslaat. Ondernemingsrecht is onderdeel van het zogenaamde privaatrecht en richt zich op ondernemingen met een winstoogmerk. Advocaat ondernemingsrecht Berth Brouwer kan u bijstaan bij:

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aandeelhoudersovereenkomst opstellen
 • Advies bij contract opstellen
 • Advies franchiseovereenkomst
 • Algemene civiel advies- en procespraktijk
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Assistentie bij stellen zekerheden
 • Begeleiden reorganisatie
 • Beslechten commerciële geschillen
 • Beslechten handelsgeschillen

 • Geschillen bij fusies en overnames
 • Contractenrecht
 • Corporate litigation
 • Enquêteprocedure voor de ondernemingskamer
 • Opstarten incasso procedure
 • Opstellen joint venture overeenkomst
 • Rechtspersonenrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Zaken rondom bestuurdersaansprakelijkheid
 • Zaken rondom commissarissenaansprakelijkheid

Advocaat Franchise

Advocaat franchise

Ondanks een lobby daarvoor is in de wet (nog) geen specifieke regelgeving opgenomen met betrekking tot franchiseovereenkomsten. Desondanks spelen in franchiserelaties verschillende wetten en regels een rol. Wij zijn daarin thuis en kennen ook de regels van het spel. Voor franchisegevers en franchisenemers is het lastig, zo niet ondoenlijk, om op de hoogte te blijven van alle regels en wetten die betrekking hebben op franchising. Advocaat franchise Katinka Verdurmen kan u bijstaan bij:

 • Het opstellen en/of adviseren over uw franchiseovereenkomst;
 • Advisering en onderhandeling bij de start van een franchiseformule;
 • Franchisegever en franchisenemer adviseren en begeleiden binnen bestaande franchiserelaties;
 • Adviseren en procederen in geschillen die uit een franchiserelatie voortkomen.

 • Koop, verkoop en huurtrajecten;
 • Overdracht, beëindiging en voortzetting van franchiseovereenkomsten;
 • Non-concurrentie- en geheimhoudingskwesties.

Berth Brouwer Advocaat ondernemingsrecht balk