Het laten overleven van een bedrijf is niet het doel van de afdeling Bijzonder Beheer van de bank. Neemt u dat van ons aan. Natuurlijk, er wordt met de klant gekeken wat de mogelijkheden zijn, maar de bank streeft uiteindelijk een ander doel na. Het doel van Bijzonder Beheer is om de risico’s voor de bank te beperken en te zorgen dat de leningen worden terugbetaald.

Dat is op zich niet zo gek. Een bank leent geld uit aan een ondernemer en heeft er recht op dit terug te krijgen. Gaat het slecht met een bedrijf, dan is het logisch dat de bank er extra op gericht is haar positie te beschermen. Maar de bank zou hier duidelijk over moeten zijn.

Laat u niet verrassen

Eén van de problemen waar ondernemers tegen aan lopen is dat zij door Bijzonder Beheer voor verrassingen worden gesteld. Ze worden verrast door kosten, de werkwijze en de maatregelen. Dat is begrijpelijk want – in onze ogen – komt het maar al te vaak voor dat Bijzonder Beheer geen open kaart speelt. Bijvoorbeeld door de man van Restructuring (reorganisatie) het woord te laten voeren, terwijl de mevrouw van Recovery (afwikkeling) zich al voorbereid op de verkoop.

Kom beslagen ten ijs

Het zelf inschatten van uw positie en mogelijkheden is daarom cruciaal in het proces. Overleven is soms hard en het is verstandig daar rekening mee te houden.

Realiseer u dat de bank uiteindelijk alleen haar eigen belang zal dienen. De maatregelen die de bank vergt, de voorstellen die de bank doet en de informatie die de bank wenst, dienen primair het doel om haar positie veilig te stellen. Het is prachtig als dit hand in hand gaat met de overleving van het bedrijf en in de praktijk is dat gelukkig ook regelmatig de uitkomst. Maar laat er geen misverstand over bestaan: Bijzonder Beheer is er voor de bank, niet voor u.