Het aantal aanbieders van alternatieve financiers op de Nederlandse markt groeit gestaag. Naast de Nederlandse crowdfunders als Kapitaal op Maat, Collin Crowdfund en geldvoorelkaar.nl weten steeds meer buitenlandse crowdfunders Nederland te vinden.

Verschillende doelen

De internationale nieuwkomers hebben allemaal verschillende doelen. Terwijl Funding Circle zich focussen op kredieten tot 250.000,-,  faciliteert het Luxemburgse Riverbank  ,in de leningen van 750.000,- tot 3 mln. De Engelse nieuwkomer Seedrs focust zich vooral op de internationale investeerders.

Trek van crowdfunding

De lage renteniveaus in Nederland zijn een reden voor investeerders om naar alternatieve beleggingen te kijken. De internationale kredietverstrekkers komen met hogere rentes, tussen de 6 en 14% op de markt, wat gegeven de lage renteniveaus een aantrekkelijk rendement is. Daarnaast stellen de oprichters van Funding Circle dat er veel overeenkomsten zijn tussen de Engelse en de Nederlandse markt; “een klein aantal banken dat financiering biedt, een groeiend MKB en een goede instelling van ondernemers”. Ook staan Nederlanders open voor nieuwe financieringsvormen en is er een groot potentieel aan goed renderende MKB bedrijven, waaronder ook een groot aantal startups.

Afdekken risico’s

Een van de redenen dat crowdfunding een gestage groei maakt op de Nederlandse markt, is dat de risico’s steeds beter kunnen worden ingeschat.

Daarnaast heeft de toename in aantallen crowd financieringen een positief effect op de spreiding over verschillende bedrijven en sectoren. Daardoor neemt het vertrouwen bij investeerders toe, wat er weer voor zorgt dat er nieuwe en hogere investeringen gedaan worden.

Begeleiding

Hoewel de crowdfunders het laten overkomen dat een kredietaanvraag snel en eenvoudig is geregeld, kan dit in de praktijk nog wel eens tegenvallen. Door de steeds grondigere risicoanalyses worden er ook steeds meer gegevens opgevraagd. De doorlooptijd neemt daardoor toe. Crowdfunding wordt daarmee echter ook een steeds volwassener financieringsalternatief. De uitdaging is om zich van de normale bancaire financiers te blijven onderscheiden.