De geldigheid van een concurrentiebeding

De geldigheid van een concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever of als zelfstandige werkzaam te zijn. Daarmee vormt het concurrentiebeding een inbreuk op het grondwettelijk erkende belang van een werknemer bij een vrije arbeidskeuze. Om de werknemer te beschermen […]

Read More →

Discriminatie zwangere werkneemster vanwege niet verlengen arbeidsovereenkomst

Discriminatie zwangere werkneemster vanwege niet verlengen arbeidsovereenkomst

Onlangs boog het College voor de Rechten van de Mens zich over een discriminatieklacht van een zwangere werkneemster. Zij was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij een kinderopvangorganisatie. Kort nadat zij had verteld dat zij zwanger was, deelde haar leidinggevende haar mede dat haar arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.   Standpunt […]

Read More →

Billijke vergoeding: wegtreiteren van een werknemer komt de werkgever duur te staan

Billijke vergoeding: wegtreiteren van een werknemer komt de werkgever duur te staan

Billijke vergoeding Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag volgt dat het (weg)treiteren van een zieke werknemer en het niet naleven van re-integratieverplichtingen een werkgever ook onder het nieuwe ontslagrecht duur komt te staan. De rechter kende de werknemer naast de transitievergoeding namelijk ook een substantiële billijke vergoeding toe. Wat was er aan […]

Read More →

Afschaffing VAR: zorg dat u goed voorbereid bent!

Afschaffing VAR: zorg dat u goed voorbereid bent!

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers en hun opdrachtnemer in de veronderstelling zijn dat tussen hen sprake is van een overeenkomst van opdracht, maar de Belastingdienst later oordeelt dat feitelijk sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking. Dat betekent dat achteraf blijkt dat ten onrechte geen loonheffingen zijn afgedragen. De Belastingdienst legt in […]

Read More →

De transitievergoeding en uitzonderingen voor kleine werkgevers

De transitievergoeding en uitzonderingen voor kleine werkgevers

De transitievergoeding: uitzonderingen voor kleine werkgevers Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het Nederlandse ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat heeft onder meer geresulteerd in een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag. Per 1 juli 2015 heeft een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar bij een onvrijwillige beëindiging daarvan (ontbinding door de […]

Read More →

Teveel augurk op broodje hamburger: ontslag op staande voet?

Teveel augurk op broodje hamburger: ontslag op staande voet?

Teveel augurk op broodje hamburger: ontslag op staande voet? Onlangs boog het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba zich over het ontslag op staande voet van een medewerkster van Burger King. Zij had, na het verzoek van een klant om extra augurken op een besteld broodje hamburger te doen, daarop tientallen augurken gedaan. De klant […]

Read More →

WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij!

WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij!

WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij! De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft ingrijpende gevolgen voor het arbeidsprocesrecht. Introductie vervaltermijn Zo is voor diverse vorderingen een zogenaamde ‘vervaltermijn’ geïntroduceerd. De wetgever wilde met het invoeren daarvan bereiken dat partijen minder lang in onzekerheid hoeven zijn over mogelijke vorderingen die samenhangen met de beëindiging […]

Read More →

Werken in de hitte: recht op tropenrooster of airconditioning?

Werken in de hitte: recht op tropenrooster of airconditioning?

Werken in de hitte: recht op tropenrooster of airconditioning? Als de temperaturen in Nederland oplopen, wordt door werknemers veel geklaagd over werken in de hitte. In sommige gevallen niet terecht, in andere wel. Wat mogen werkgever en werknemer in dat kader eigenlijk van elkaar verwachten? Mogen werknemers werk weigeren bij hoge temperaturen? En bent u […]

Read More →

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Concurrentiebeding in tijdelijk contract Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) zijn onder andere wijzigingen aangebracht in de regels omtrent het concurrentiebeding. Zo is het vanaf 1 januari 2015 in beginsel niet meer toegestaan een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. Werknemers met een tijdelijk contract hebben al […]

Read More →

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling!

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling!

Werknemer krijgt per 1 juli 2015 eerder vast contract door nieuwe ketenregeling! Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht ingrijpend veranderen. Ook de regels voor tijdelijke contracten worden aangepast met de bedoeling werknemers meer zekerheid te bieden. De flexibiliteit voor werkgevers wordt daarmee fors ingeperkt. De […]

Read More →
Page 1 of 3123»