Accountant moet ongevraagd advies geven van de rechter

Accountant moet ongevraagd advies geven van de rechter

Hoe ver reikt de zorgplicht van de accountant tegenover een klant? Die vraag stond centraal in een recente procedure. De accountant werkt op basis van een opdracht van zijn klant. De accountant is dus een opdrachtnemer en dient daardoor de belangen van zijn opdrachtgever in acht te nemen. Dat is een zorgplicht. Hoe ver gaat […]

Read More →

De buitenlandse rechtspersoon beschermt bestuurder niet tegen aansprakelijkheid voor belastingen

De buitenlandse rechtspersoon beschermt bestuurder niet tegen aansprakelijkheid voor belastingen

In Nederland kan een bestuurder aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de rechtspersoon die hij bestuurt. Als een rechtspersoon – zoals een BV- belastingschulden niet kan betalen, moet door het bestuur betalingsonmacht worden gemeld. Doet het bestuur dit niet (of niet op tijd) dan kan het bestuur in privé door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor […]

Read More →

Accountantsaansprakelijkheid in faillissement

Accountantsaansprakelijkheid in faillissement

De curatoren van Imtech hebben in kortgeding geëist dat KPMG informatie dient te verschaffen aan de curatoren. Het gaat hierbij om informatie die inzage geeft in de controlewerkzaamheden van de accountant. De curatoren verwijten KPMG te weinig te hebben gedaan om de fraude die bij Imtech is gepleegd, aan het licht te brengen. Het Imtech-concern […]

Read More →

Overgang van onderneming na pre-pack

Overgang van onderneming na pre-pack

Het Europese Hof van Justitie (hierna: ‘het Hof’) heeft op 22 juli jl. een arrest gewezen waarin er antwoord wordt gegeven op de vraag of er sprake is van overgang van onderneming na een pre-pack procedure. Inleiding De rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 februari jl. een aantal vragen gesteld aan het Hof over de uitleg […]

Read More →

Toch adviesrecht ondernemingsraad bij faillissement

Toch adviesrecht ondernemingsraad bij faillissement

Toch adviesrecht ondernemingsraad bij faillissement De Hoge Raad heeft op 2 juni jl. geoordeeld dat de ondernemingsraad (OR) ook in faillissement in beginsel een adviesrecht heeft. Eerder had de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat dit adviesrecht onverenigbaar is met de rol van de curator. De Hoge Raad heeft deze beschikking vernietigd en verwijst […]

Read More →

In hoger beroep tegen faillissement

In hoger beroep tegen faillissement

Opkomen tegen het faillissement Als een bedrijf failliet is verklaard maar het niet eens is met het faillissement, bestaat de mogelijkheid om daartegen op te komen. Dat kan via verzet of hoger beroep, afhankelijk van de situatie. In dit blogartikel leest u hoe met succes in hoger beroep tegen het faillissement kan worden gegaan. In […]

Read More →

In verzet tegen faillissement

In verzet tegen faillissement

Opkomen tegen het faillissement Als een bedrijf failliet is verklaard maar het niet eens is met het faillissement, bestaat de mogelijkheid om daartegen op te komen. In verzet tegen faillissement. Dat kan via verzet of hoger beroep, afhankelijk van de situatie. In dit blogartikel leest u hoe met succes in verzet tegen het faillissement kan […]

Read More →

Kan je in beroep tegen faillissement?

Kan je in beroep tegen faillissement?

Rechtbank heeft faillissement uitgesproken In Nederland wordt het faillissement redelijk snel uitgesproken. De rechter voert een liquiditeitstest uit: als een vordering van de aanvrager onbetaald is, én daarnaast nog minimaal één andere schuld bestaat, wordt het faillissement uitgesproken. Faillissementen worden op dinsdag uitgesproken. Niet eens met faillissement Als u het niet eens bent met het […]

Read More →

Leegstandschade verhalen bij faillissement van huurders

Leegstandschade verhalen bij faillissement van huurders

Sinds januari 2011 is er veel veranderd voor verhuurders die leegstandschade willen verhalen bij faillissement van hun huurders. Als een huurder failliet gaat, terwijl het contract nog (bijv.) jaren doorloopt, wil de verhuurder proberen die toekomstige schade te verhalen. Zeker als het pand een tijdje leegstaat door het faillissement. Het ROZ-model van huurovereenkomsten voorziet ook […]

Read More →

Status Wet Continuïteit Ondernemingen II

Status Wet Continuïteit Ondernemingen II

Medio augustus 2014 is het voorontwerp Wet Continuïteit Ondernemingen II gepubliceerd.  Vervolgens is er een consultatieronde gehouden en zijn 16 reacties, waaronder de reacties van het FNV, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants gepubliceerd.    Wet Continuïteit Ondernemingen II De Wet Continuïteit Ondernemingen II maakt deel uit van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht en beoogt: “het proces van […]

Read More →
Page 1 of 1312345»10...Last »