De Hoge Raad heeft met het arrest van 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:311 (Street-One) de aansprakelijkheid uitgebreid van de franchisegever die, voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst, een onjuiste prognose omtrent de te verwachten omzet voorhoudt aan haar wederpartij. Uit het arrest van de Hoge Raad van 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329 (Paalman/Lampenier) volgde al dat […]

Read More →