Aansprakelijkheid deurwaarder bij onnodig veel bankbeslag

Aansprakelijkheid deurwaarder bij onnodig veel bankbeslag

Bankbeslag Als een schuldenaar is veroordeeld tot betaling, bijvoorbeeld in een vonnis, dan mag de schuldeiser de vordering verhalen op al het vermogen van de schuldenaar. Vaak begint de schuldeiser met beslaglegging, meestal in de vorm van een bankbeslag. Als de schuldeiser niet weet waar zijn schuldenaar bankiert, legt hij veelal gemakshalve beslag bij alle […]

Read More →

Insolventie & herstructurering begrippen: Het opschortingsrecht

Insolventie & herstructurering begrippen: Het opschortingsrecht

Het opschortingsrecht – begrippen bij insolventie en herstructurering In een reeks blogs belichten de insolventie- en herstructureringsdeskundigen van FORT juridische begrippen en do’s en don’ts die nuttig kunnen zijn indien u te maken krijgt met een wederpartij die in financiële nood verkeert. In dit blog zal ik het opschortingsrecht bespreken. Het opschortingsrecht toegelicht Stel, u […]

Read More →

Het verzet van een schuldeiser tegen de opheffing van de overblijvende aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring

Het verzet van een schuldeiser tegen de opheffing van de overblijvende aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring

Verzetprocedure en de 403-verklaring Een 403-verklaring is een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid van een moedermaatschappij voor de schulden van haar dochtermaatschappij. Ik vind de 403-verklaring een bijzonder interessant verschijnsel. Het heeft raakvlakken met verschillende rechtsgebieden, bijvoorbeeld met rechtspersonenrecht, jaarrekeningenrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, goederenrecht en insolventierecht. Er zijn nog allerhande onduidelijkheden over (het gebruik van) de 403-verklaring, die […]

Read More →

Bewijsovereenkomst biedt uitkomst bij eigendomsvoorbehoud

Bewijsovereenkomst biedt uitkomst bij eigendomsvoorbehoud

Om als leverancier uw schade bij een wanbetaler te beperken heeft u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Maar wat nu als u daadwerkelijk van dit recht gebruik moet maken? Krijgt u dan direct uw goederen terug? In dit blog uitleg over de bewijsovereenkomst en eigendomsvoorbehoud. Oneigenlijke vermenging probleem bij eigendomsvoorbehoud Op grond van […]

Read More →

Laat u niet verrassen door Bijzonder Beheer

Laat u niet verrassen door Bijzonder Beheer

Het doel van de afdeling Bijzonder Beheer Een artikel op de website van Rabobank over Bijzonder Beheer kopt in grote oranje letters: ‘Ons doel is om een bedrijf te laten overleven’. Dit is onjuist. Neemt u van mij aan dat het overleven van het bedrijf niet het doel is van de afdeling bijzonder beheer. Natuurlijk, […]

Read More →

Herfinanciering? Neem een NRVT taxateur

Herfinanciering? Neem een NRVT taxateur

Het NRVT kwaliteitswaarborg De taxatie van vastgoed voor bijvoorbeeld een herfinanciering is altijd een heikel punt. De ene taxateur is de andere niet en is de taxateur van de bank wel te vertrouwen? Sinds 1 januari 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) van start gegaan. Het NRVT registreert gekwalificeerde taxateurs. Het kent een eigen gedragscode, […]

Read More →

Wat te doen als uw afnemer uitstel van betaling aanvraagt

Wat te doen als uw afnemer uitstel van betaling aanvraagt

Financiering door leveranciers Wanneer een onderneming uitstel van betaling aanvraagt worden in de regel de leveranciers van deze onderneming het hardst geraakt. Vaak wordt de onderneming in moeilijkheden al gefinancierd door haar leveranciers omdat zij lange betaaltermijnen hanteert, soms wel van 60 of 90 dagen. In de praktijk is dat gewoon renteloos krediet van haar […]

Read More →

Waarom de rechtbank de claim van de aandeelhouder van OAD afwees

Waarom de rechtbank de claim van de aandeelhouder van OAD afwees

Claim aandeelhouder OAD afgewezen Onlangs heeft de rechtbank een claim van de aandeelhouder van het failliete OAD tegen Rabobank afgewezen. Link naar de uitspraak. De aandeelhouder vond dat Rabobank expres en onnodig het faillissement heeft veroorzaakt en de kredietovereenkomst niet mocht opzeggen. Volgens de aandeelhouder moet Rabobank dan ook haar schade vergoeden, bestaande uit de waardedaling van haar aandelen. Dit […]

Read More →

De sjoemelsoftware van Volkswagen

De sjoemelsoftware van Volkswagen

Frauderen met sjoemelsoftware Bij het schrijven van mijn vorige blog had ik niet kunnen voorzien dat slechts enkele maanden later een van de grootste fraudezaken uit de geschiedenis aan het licht zou komen. Een fraude, die op mondiaal niveau voor onrust en gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd. Van een sterk en gerenommeerd automerk als Volkswagen had […]

Read More →

Faillissementsfraude: voorkom dat u slachtoffer wordt!

Faillissementsfraude: voorkom dat u slachtoffer wordt!

Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt van faillissementsfraude Het nemen van risico’s hoort bij het ondernemerschap. Dat geldt ook als u nieuwe relaties aangaat met klanten. Het volledig vermijden van  risico’s is onmogelijk; toch moet u zich behoeden voor onverantwoorde risico’s of beschermen tegen onaanvaardbare risico’s. Kijk maar. Hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat u […]

Read More →
Page 1 of 812345»...Last »