Bedrijfsruimte huren en de onderzoeksplicht bestemmingsplan

Bedrijfsruimte huren en de onderzoeksplicht bestemmingsplan

Bedrijfsruimte huren: onderzoek of het bestemmingsplan uw activiteiten toelaat Het is geen prettig scenario  voor de huurder of (afhankelijk van de gemaakte afspraken) voor de verhuurder: na het aangaan van de huurovereenkomst blijkt dat het bestemmingsplan het overeengekomen gebruik van het gehuurde niet toestaat. Als de huurder dit niet aan de verhuurder kan tegenwerpen (en […]

Read More →

Bedrijfsoverdracht en huur: de indeplaatsstelling

Bedrijfsoverdracht en huur: de indeplaatsstelling

Wat is een indeplaatsstelling? Bij een indeplaatsstelling neemt een derde de positie van de oorspronkelijk huurder over. Deze wordt als huurder “in de plaats gesteld” en neemt de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over. Dit is een contractsoverneming. Daarvoor moet de verhuurder toestemming geven, want het uitgangspunt in het Nederlandse recht is contractsvrijheid: het […]

Read More →

Rechtsbijstandverzekerde mag eigen advocaat kiezen!

Rechtsbijstandverzekerde mag eigen advocaat kiezen!

Het komt vaak voor dat particulieren en bedrijven met een rechtsbijstandverzekering toch voor een advocaat willen kiezen van wie zij via via de (goede) naam hebben gehoord. Zij willen dan dat hun rechtsbijstandverzekeraar de rekening van die advocaat betaalt. Tot voor kort was het zo dat in ieder geval in die gevallen waarin voor de […]

Read More →

Horeca en huur

Horeca en huur

Fort Advocaten organiseert regelmatig seminars en workshops. Tijdens de horecaworkshop van 3 februari 2014 spraken wij over zaken die voor een huurder van horecaruimte van belang zijn. Wat als je veranderingen wilt aanbrengen, bijvoorbeeld door een muurtje naar een binnenplaats door te breken? Hoe kan je huurtermijnen veilig stellen en grip houden op de huurprijs? […]

Read More →

Speelgoed behoort niet tot eerste levensbehoeften

Speelgoed behoort niet tot eerste levensbehoeften

Er is weer nieuws over branchering, leegstand en bestemmingsplan: een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 18 september 2013. De casus Een aantal bedrijven, waaronder speelgoedwinkel Toychamp, heeft beroep ingesteld tegen bestemmingsplan ‘De Zeeland’. Toychamp gaat in beroep omdat in het bestemmingsplan binnen een afstand van 1km van Toychamp een nieuwe speelgoedwinkel […]

Read More →

Doorstart na faillissement: voorkom een huurbeëindiging

Doorstart na faillissement: voorkom een huurbeëindiging

Ondernemers die een failliet bedrijf of deel daarvan doorstarten, willen vaak de bijbehorende bedrijfsruimte blijven huren. Dat dit kan, is niet altijd vanzelfsprekend. De curator heeft hierop een flinke invloed. De doorstarter kan van de bedrijfsruimte gebruik blijven maken, als hij daarvan de nieuwe huurder wordt. Daarvoor is nodig dat de verhuurder er op verzoek […]

Read More →

Elke zondag ‘koopzondag’?

Elke zondag ‘koopzondag’?

De ‘koopzondag’ is de afwijking van het verbod voor winkeliers om de deuren te openen op zon- en feestdagen. Maar wat is een regel zonder uitzondering? Er bestaan meerdere uitzonderingen op het verbod tot zondagsopenstelling, bijvoorbeeld de vrijstelling door de gemeenteraad voor maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar, of de vrijstelling voor toeristische gebieden. […]

Read More →

Huurder is failliet. Kan verhuurder altijd opzeggen?

Huurder is failliet. Kan verhuurder altijd opzeggen?

Huurder is failliet. Kan verhuurder altijd opzeggen? Als een huurder failliet gaat, kunnen de verhuurder en de curator van de huurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Zoals Derk van Geel in zijn blog van 5 april 2013 terecht aangaf, is het van belang dat de verhuurder bij het faillissement van de huurder nagaat of het juist […]

Read More →

Verhuurder? Laat de curator opzeggen.

Verhuurder? Laat de curator opzeggen.

Door het faillissement van een huurder komt de huurovereenkomst niet automatisch te vervallen. Deze moet dus nog worden beëindigd. Volgens de faillissementswet kunnen zowel de curator als de verhuurder de lopende huurovereenkomst opzeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van drie maanden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (of per e-mail) gebeuren. Om bewijsredenen heeft schriftelijk […]

Read More →

Leegstand en bestemmingsplan: een ander perspectief

Leegstand en bestemmingsplan: een ander perspectief In mijn eerdere blog over leegstand en bestemmingsplan gaf ik al aan dat het argument dat een bestemmingsplan geen leegstand mag bevorderen tegenwoordig meer kans op succes heeft bij de bestuursrechter.   Andere relatie tussen leegstand en bestemmingsplan Recent kwam de relatie tussen leegstand en bestemmingsplan op een andere manier […]

Read More →
Page 1 of 212»