Corporate Litigation

Als advocaten van de sectie Corporate Litigation staan wij onze cliënten terzijde bij het oplossen en voorkomen van geschillen binnen ondernemingen en samenwerkingsverbanden. Wij combineren diepgaande kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht met jarenlange proceservaring om uw belangen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of investeerder/stakeholder te beschermen bij uiteenlopende (dreigende) onderlinge conflicten, bijvoorbeeld in verband met misbruik van meerderheidsmacht, wanbeleid, belangenverstrengeling, good/bad leavership, of simpelweg bij misleiding en bedrog.

Streep960x70

Onze dienstverlening

Onze Corporate Litigation advocaten voeren procedures bij de Ondernemingskamer en de gewone civiele rechter. Daarnaast voeren wij met regelmaat collectieve acties (class action) voor belangenorganisaties ten behoeve van hun achterban. Tevens treden wij op in arbitrage- en bindend advies procedures.

De sectie Corporate Litigation beschikt over een krachtig team, dat borg staat voor een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Wij staan een proactieve benadering voor, waarbij risico’s vooraf in kaart worden gebracht en indien mogelijk ingeperkt. Waar mogelijk, schikken wij, waar noodzakelijk procederen wij. Uw belangen en doelstellingen staan steeds voorop.

Onze  advocaten leveren advies op maat bij:

 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Overnamestrijd tussen stakeholders
 • (Schending van) Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Uitkoop of uitstoot van aandeelhouders
 • Verwatering van aandeelhouders
 • Benadeling van minderheidsaandeelhouders
 • (de)certificering, certificaathouders
 • Waarderingsgeschillen
 • Impasse bij besluitvorming binnen de Ava of het bestuur
 • Belangenverstrengeling
 • Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid
 • Wanbeleid, mismanagement
 • Financiële afrekening, winstverdeling
 • Decharge
 • Achterhouden van informatie
 • Ontslag en benoeming bestuurders, commissarissen
 • Onrechtmatige dividenduitkeringen
 • Vernietiging van besluiten
 • Aangaan of verbreken van juridische samenwerking
 • Geschillen met investeerders
 • Herstructurering (buiten faillissement)
 • Aandelenemissie, herfinanciering
 • Ruzie binnen samenwerkingsverbanden
 • Concernaansprakelijkheid (403-kwesties)
 • Schending overnamecontract 


Streep960x70Wilt u meer te weten komen over de dienstverlening van onze sectie corporate litigation? Neem dan contact met ons op.

Berth Brouwer Advocaat Ondernemingsrecht
Thomas Welschen renteswap5
Annemiek NAss main name 01