Fort

Handige links Arbeidsrecht

Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters

De aanbevelingen bieden kantonrechters richtlijnen voor de wijze van behandeling van ontbindingsprocedures. Dit omvat onder andere een toelichting op de kantonrechtersformule. Klik hier voor de aanbevelingen.

Rekenmodules kantonrechtersformule en WW-uitkering

Op internet zijn verschillende rekenmodules te vinden voor de kantonrechtersformule en voor de hoogte en duur van de WW-uitkering. Ontslag.nl is er één van. Klik hier voor de link.

Beleidsregels Ontslagtaak UWV

In deze Beleidsregels staat uitvoerig omschreven welke regels UWV hanteert bij de beoordeling van een ontslagaanvraag. Dat is uitgewerkt voor verschillende ontslaggronden (bedrijfseconomisch, disfunctioneren etc.)
Klik hier voor de link.

Aanvraag WW-uitkering

Een WW-uitkering dient u aan te vragen bij UWV. Dit kan digitaal met uw digiD. Klik hier voor de link.

Wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving is terug te vinden op de website van de overheid. Klik hier voor de link.

Rechtspraak

Op de website rechtspraak.nl vindt u adressen van onder andere de rechtbanken en gepubliceerde uitspraken.
Klik hier voor de link.

CAO’s

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert aangemelde CAO’s en algemeen verbindend verklaringen van CAO’s. Klik hier voor de link.

Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u onder meer informatie over het starten van een eigen onderneming en de daarvoor geldende fiscale regelingen. Klik hier voor de link.