Fort Advocaten
Edward van Leeuwen Boomkamp_01

Edward van Leeuwen Boomkamp

Edward van Leeuwen Boomkamp is advocaat binnen de transactiepraktijk van de sectie Ondernemingsrecht. Edward houdt zich voornamelijk bezig met advies omtrent fusies en overnames, (des)investeringen, participaties en joint ventures.

>>>

Edward studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, was tijdens zijn studie actief als redactielid van “De Gids” en studeerde een semester in Mexico Stad tijdens een uitwisseling aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico (UNAM).

In zijn master specialiseerde Edward zich in het ondernemingsrecht. In 2014 was Edward werkzaam bij Brada LLP, aanvankelijk als juridisch medewerker en vervolgens als advocaat-stagiair. Na het faillissement van dit kantoor trad Edward in mei 2015 in dienst bij FORT.

Blog Ondernemingsrecht


  • Blog Ondernemingsrecht

Pand FORT-0124 (2)