Eenzijdige aanpassingen van de bank. Wat kunt u doen?

Het komt regelmatig voor dat de bank eenzijdig de opslag op een financiering verhoogt of aanvullende zekerheden eist. Steeds vaker worden ondernemers geconfronteerd met dergelijke belastende acties van de bank. Dit kan een lastige situatie opleveren. Een ondernemer staat immers vaak in een afhankelijke positie ten opzichte van de bank. Bovendien heeft de bank haar (algemene) voorwaarden meestal op zo’n manier ingericht dat een verhoging van de opslag of het vragen van aanvullende zekerheden in beginsel toegestaan is. Maar aan die bevoegdheid zit wel een grens. Wanneer wordt die grens bereikt en hoe omgegaan moet met dergelijke verzoeken van de bank, zal tijdens de kennissessies die Fort Advocaten en FBM Financieel Bedrijfsadvies organiseren op 29 juni en 5 oktober a.s. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging.