Fort Advocaten

Faillissement MS Mode

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 11 augustus 2016 is de op 5 augustus 2016 aan MS Mode voorlopig verleende surseance van betaling (uitstel van betaling) ingetrokken en is MS Mode in staat van faillissement verklaard. Cees de Jong van Van Benthem & Keulen en Frits Kemp van Fort Advocaten zijn daarbij aangesteld als curatoren.

Q&A faillissement

De curatoren hebben een Q&A opgesteld waarin zij veel voorkomende vragen hebben opgenomen. De Q&A is voor zowel crediteuren, leveranciers als klanten van belang. Hier vindt u informatie over onder andere het indienen van een openstaande vordering, eigendom en eigendomsvoorbehoud, bericht over uitkering, ruilen, korting, de fashioncheque  en bestellingen bij de winkelketen.

Fort Advocaten adviseert crediteuren, leveranciers en klanten bij eventuele vragen na het raadplegen van de Q&A over het faillissement een e-mail te sturen aan FORT.

De opgestelde Q&A voor crediteuren en leveranciers vindt u hier.
De opgestelde Q&A voor klanten vindt u hier.