FAILLISSEMENTSVERSLAG ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V.

Op deze pagina kunt  u het faillissementsverslag van ABC Business Directories The Netherlands B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18 november 2014 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V., statutair gevestigd en (voorheen) zaakdoende te (1105 BJ) Amsterdam aan het adres Paasheuvelweg 40, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54433290, met benoeming van mr. C.P. Bleeker tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.J. Tops als curator. Bij beschikking van rechtbank Amsterdam van 2 augustus 2016 is mr. M.J. Tops vervangen door mr. B.G.W.P. Heijne.

Bij beschikking van 13 september 2016 van de rechtbank Amsterdam is het faillissement van ABC Business Directories The Netherlands B.V. opgeheven wegens gebrek aan baten.

Datum uitspraak 18-11-2014
Faillissementsnummer F.13/14/628
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. C.P. Bleeker
Curator mr. B.G.W.P. Heijne

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.