FAILLISSEMENTSVERSLAG AKAR KUNSTSTOFFEN B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG AKAR KUNSTSTOFFEN B.V.

Op deze pagina kunt  u het faillissementsverslag van Akar Kunststoffen B.V. terugvinden. Bij beschikking van 24 november 2010 heeft de rechtbank Amsterdam aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKAR KUNSTSTOFFEN B.V., statutair gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te (1115 AC) Duivendrecht aan de Molenkade 48-49, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29038442, voorlopig surseance van betaling verleend, met benoeming van mr. M.J.E. Geradts tot rechter-commissaris en mr. F. Kemp tot bewindvoerder. Bij vonnis van 17 december 2010 is de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdig uitspreken van het faillissement. mr. M.J.E. Geradts is benoemd tot rechter-commissaris. mr. F. Kemp is aangesteld als curator.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 30 september 2014 is dit faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten.

Datum uitspraak 17-12-2010
Faillissementsnummer F.13/10/902
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. M.J.E. Geradts
Curator mr. F. Kemp

Verslagen

 

Heeft u geen Acrobat Reader?
Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.