FAILLISSEMENTSVERSLAG ALLE DRANKEN B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG ALLE DRANKEN B.V.

Op deze pagina kunt  u het faillissementsverslag van Alle Dranken B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 24 januari 2012 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALLE DRANKEN B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27323253, statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen) kantoorhoudende te (4531 GP) Terneuzen aan het adres Oostelijk Bolwerk 9 met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. D.V. Meijers-Ploegmakers als curator. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 14 juli 2015 is mr. DV. Meijers-Ploegmakers vervangen door mr. M.J. Tops. Bij beschikking van rechtbank Amsterdam van 2 augustus 2016 is mr. M.J. Tops vervangen door mr. B.G.W.P. Heijne.

Bij beschikking van 4 oktober 2016 van de rechtbank Amsterdam is het faillissement van Alle Dranken B.V. opgeheven wegens gebrek aan baten.

Datum uitspraak 24-01-2012
Faillissementsnummer F.13/12/52
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. B.G.W.P. Heijne

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?
Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.