Faillissementsverslag Amsterdam International Travel Services Ltd.

FAILLISSEMENTSVERSLAG AMSTERDAM INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES LTD.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Amsterdam International Travel Services Ltd. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 23 augustus 2016 is het faillissement uitgesproken van de rechtspersoon naar Engels recht AMSTERDAM INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES LTD., statutair gevestigd te Folkestone, Kent (Verenigd Koninkrijk), kantoorhoudende te (1071 KJ) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 67 G, ingeschreven in het Companies Registration Office te Cardiff (Verenigd Koninkrijk) onder nummer 6701905 en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34320637, met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. B.G.W.P. Heijne als curator.

Datum uitspraak 23-08-2016
Faillissementsnummer F.13/16/673
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. I.M. Bilderbeek
Curator mr. B.G.W.P. Heijne

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.