Faillissementsverslag H & H B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG H & H B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van H & H B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 juli 2015 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd en (voorheen) zaakdoende te (1052 HR) Amsterdam aan de Frederik Hendrikstraat 137, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59100893, met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechtercommissaris en aanstelling van mr. W. Janssen-van Kesteren als curator. Bij beschikking van rechtbank Amsterdam van 2 augustus 2016 is mr. W. Janssen-van Kesteren vervangen door mr. F. Kemp.

Het faillissement van H&H B.V. is op 9 augustus 2016 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Datum uitspraak 07-07-2015
Faillissementsnummer F.13/15/278
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. I.M. Bilderbeek
Curator mr. F. Kemp

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.