Faillissementsverslag Infinity Groep B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG INFINITY GROEP B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Infinity Groep B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 10 maart 2015 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INFINITY GROEP B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen) zaakdoende te (1507 EC) Zaandam aan het adres Vurehout 575, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34229375, met benoeming van mr. A.E. de Vos tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. T. Steffens als curator.

Bij beschikking van 27 september 2016 van de rechtbank Amsterdam is het faillissement van Infinity Groep B.V. opgeheven wegens gebrek aan baten.

Datum uitspraak 10-03-2015
Faillissementsnummer F.13/15/101
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. A.E. de Vos
Curator mr. T. Steffens

Verslagen

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.