Faillissementsverslag KISS Fashion B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG KISS FASHION B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van KISS Fashion B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 8 september 2015 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KISS FASHION B.V., tevens handelend onder de naam WARMER SCHOENEN, statutair gevestigd te Amsterdam, (voorheen) kantoorhoudende te (1053 LA) Amsterdam aan de Bilderdijkstraat 134 H en te (1181 GN) Amstelveen aan de Rembrandtweg 411, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58332154. Tot rechter-commissaris is benoemd mr. A.E. de Vos, als curator is aangesteld mr. M.J. Tops. Bij beschikking van rechtbank Amsterdam van 2 augustus 2016 is mr. M.J. Tops vervangen door mr. F. Kemp.

Datum uitspraak 08-09-2015
Faillissementsnummer F.13/15/367
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. A.E. de Vos
Curator mr. F. Kemp

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.