Faillissementsverslag MyHypotheek Holding B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG MYHYPOTHEEK HOLDING B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van MyHypotheek Holding B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 februari 2016 is de voorlopig surseance van betaling ingetrokken met gelijktijdige faillietverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYHYPOTHEEK HOLDING B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60479760, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1186 DM) Amstelveen aan Krijgsman 21, met benoeming van mevrouw mr. A.E. de Vos tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. T. Steffens als curator.

Datum uitspraak 03-02-2016
Faillissementsnummer F.13/16/61
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. A.E. de Vos
Curator mr. T. Steffens

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.