Faillissementsverslag SMA Dienstverlening B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG SMA DIENSTVERLENING B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van SMA Dienstverlening B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 17 december 2013 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMA DIENSTVERLENING B.V., v/h.o.d.n. The 5 Uitzendbureau B.V., statutair gevestigd te Heerhugowaard en (voorheen) zaakdoende te (1043 GR) Amsterdam aan het adres Kingsfordweg 151, (voorheen) kantoorhoudende te (3565 CL) Utrecht aan het adres Texasdreef 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37104688, met benoeming van mr. M.J.E. Geradts tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. W. Janssen als curator. Bij beschikking van rechtbank Amsterdam van 1 augustus 2016 is mr. W. Janssen-van Kesteren vervangen door mr. F. Kemp.

Datum uitspraak 17-12-2013
Faillissementsnummer F.13/13/842
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. M.J.E. Geradts
Curator mr. F. Kemp

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.