Faillissementsverslag Stichting Excel Connect en Contact

FAILLISSEMENTSVERSLAG STICHTING EXCEL CONNECT EN CONTACT 

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Stichting Excel Connect en Contact terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 11 november 2015 is het faillissement uitgesproken van STICHTING EXCEL CONNECT EN CONTACT, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59345675, statutair gevestigd te Amsterdam en zaakdoende te (1102 AN) Amsterdam aan de Frankemaheerd 2, met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter‑commissaris en aanstelling van mr. W. Janssen-van Kesteren als curator. Bij beschikking van rechtbank Amsterdam van 1 augustus 2016 is mr. W. Janssen-van Kesteren vervangen door mr. F. Kemp.

Bij beschikking van 4 oktober 2016 van de rechtbank Amsterdam is het faillissement van Stichting Excel Connect en Contact opgeheven wegens gebrek aan baten.

Datum uitspraak 11-11-2015
Faillissementsnummer F.13/15/466
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. F. Kemp

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?
Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.