Faillissementsverslag Stichting Oostwest

FAILLISSEMENTSSVERSLAG STICHTING OOSTWEST 

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Stichting Oostwest terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 22 januari 2013 is het faillissement uitgesproken van STICHTING OOSTWEST, statutair gevestigd te Amsterdam, (voorheen) kantoorhoudende te (1055 KA) Amsterdam aan het adres Krelis Louwenstraat 1 alsmede te (1064 KC) Amsterdam aan het adres Van Moerkerkenstraat 89, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34322466 met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. T. Steffens als curator.

Datum uitspraak 22-01-2013
Faillissementsnummer F.13/13/59
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. T. Steffens

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?
Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.