Faillissementsverslag Vidala B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG VIDALA B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Vidala B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 8 december 2015 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIDALA B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32107680, statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen) zaakdoende te (1071 XN) Amsterdam aan de Hobbemakade 73 H, met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter‑commissaris en aanstelling van mr. D.M. van Geel als curator.

Datum uitspraak 08-12-2015
Faillissementsnummer F.13/15/507
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. D.M. van Geel

Verslagen

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.