skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

ACC Taxicentrale B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van ACC Taxicentrale B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 6 juni 2017 is het faillissement uitgesproken van ACC TAXICENTRALE B.V., tevens handelend onder de naam AMSTERDAM CITY LAB, statutair gevestigd te (1066 EE) Amsterdam aan het adres Ditlaar 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57782709, met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter‑commissaris en aanstelling van mr. D.J. van Dongen als curator.

Datum uitspraak 06-06-2017
Faillissementsnummer F.13/17/209
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. D.J. van Dongen

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.