skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Boekhandel Vrolijk B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Boekhandel Vrolijk B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 21 maart 2017 is het faillissement uitgesproken van BOEKHANDEL VROLIJK B.V., statutair gevestigd te (1013 AS) Amsterdam aan de Silodam 187 en feitelijk gevestigd op het adres Paleisstraat 135 te (1012 ZL) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57958955, met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter‑commissaris en aanstelling van mr. B.G.W.P. Heijne als curator.

Datum uitspraak 21-03-2017
Faillissementsnummer F.13/17/124
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. I.M. Bilderbeek
Curator mr. B.G.W.P. Heijne

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.