skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

DCT The Low Countries B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van DCT The Low Countries B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 13 december 2016 is het faillissement uitgesproken van DCT THE LOW COUNTRIES B.V., tevens handelend onder de naam DALE CARNEGIE TRAINING OF THE LOW COUNTRIES en DALECARNEGIE TRAINING, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1098 XH) Amsterdam aan het adres Science Park 402 A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32074201, met benoeming van mr. A.E. de Vos tot rechter‑commissaris en aanstelling van mr. drs. B.G.W.P. Heijne als curator.

Datum uitspraak 13-12-2016
Faillissementsnummer F.13/16/533
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. A.E. de Vos
Curator mr. drs. BG.W.P. Heijne

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.