skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Screaming Beans B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Screaming Beans B.V. terugvinden. Bij beschikking van 6 juni 2014 heeft de rechtbank Amsterdam aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCREAMING BEANS B.V., statutair gevestigd en (voorheen) zaakdoende te (1016 CB) Amsterdam aan het adres Hartenstraat 12, alsmede te (1054 BR) Amsterdam aan het adres 1e C. Huygenstraat 35-37, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52297942, voorlopig surseance van  betaling verleend, met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. D.V. Meijers-Ploegmakers als curator. Bij vonnis van 2 juli 2014 is de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken onder gelijktijdig uitgespreken van het faillissement. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 14 juli 2015 is mr. D.V. Meijers-Ploegmakers vervangen door mr. D.M. van Geel.

Datum uitspraak 02-07-2014
Faillissementsnummer F.13/14/394
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. I.M. Bilderbeek
Curator mr. D.M. van Geel

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.