skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Stills Atelier B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Stills Atelier B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 mei 2016 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  STILLS ATELIER B.V. tevens handelend onder de naam STILLS SHOP AMSTERDAM en STILLS SHOP DEN HAAG, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1042 AX) Amsterdam aan het adres Gyroscoopweg 86 tot en met 88, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58347704, met benoeming van mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris  en aanstelling van mr. W. Janssen-van Kesteren als curator. Bij beschikking van 1 augustus 2016 is mr. F. Kemp benoemd tot opvolgend curator.

Datum uitspraak 03-05-2016
Faillissementsnummer F.13/16/213
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. I.M. Bilderbeek
Curator mr. F. Kemp

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.