skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

United International Leisure B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van United International Leisure B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 25 oktober 2016 is het faillissement uitgesproken van UNITED INTERNATIONAL LEISURE B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en (voorheen) zaakdoende te (1013 GL) Amsterdam aan de Haarlemmer Houttuinen 15 H, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 563560070, met benoeming van mr. M.J.E. Geradts tot rechter‑commissaris en aanstelling van mr. drs. B.G.W.P. Heijne als curator.

Het faillissement van United International Leisure B.V. is op 3 november 2017 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Datum uitspraak 25-10-2016
Faillissementsnummer F.13/16/452
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. M.J.E. Geradts
Curator mr. drs. BG.W.P. Heijne

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.