skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Visa Serra B.V.

Op deze pagina kunt u het faillissementsverslag van Visa Serra B.V. terugvinden. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 juli 2013 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VISA SERRA B.V., statutair gevestigd en (voorheen) zaakdoende te (1046 AK) Amsterdam aan het adres Tijnmuiden 3-5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34392355, met benoeming van mr. W.F. Korthals Altes tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. D.M. van Geel als curator.

Bij beschikking van 12 april 2016 van de rechtbank Amsterdam is het faillissement van Visa Serra B.V. opgeheven wegens gebrek aan baten.

Datum uitspraak 16-07-2013
Faillissementsnummer F.13/13/493
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. D.M. van Geel

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?

Klik hier om deze te nu te downloaden

Wat is een faillissement

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of het insolvent zijn. Faillissement wordt soms ook wel deconfiture genoemd.