5 praktische tips ter voorbereiding op uw gesprek bij de bank

  1. Zorg voor een goede voorbereiding en laat dat zien. Plan een bespreking met uw adviseur en bereid de onderwerpen gezamenlijk voor. Parate kennis van de cijfers, het bedrijf, de knelpunten laten zien dat u weet waar u mee bezig bent.
  2. Vraag de bank om een agenda van de onderwerpen en vraag wie namens de bank aanwezig zijn. Dat geeft u meer inzicht in het te voeren gesprek.
  3. Stel niet te ambitieuze doelen; voorzichtigheid is belangrijk. Het heeft geen zin de bank een te rooskleurig beeld te schetsen. De kans is groot dat u het doel niet haalt en binnen de kortste keren weer bij de bank aan tafel zit. Nu staat u wel 1-0 achter.
  4. Heb oog voor de belangen van de bank. Zorg voor een goede analyse van de positie van de bank. Wanneer u begrijpt waar de mogelijke knelpunten van de bank zitten, dan bent u beter in staat een gezamenlijke oplossing aan te dragen. De kans is groot dat u met een beter plan komt. Het gaat immers om uw bedrijf.
  5. De analyse van de bank is sterk financieel gedreven, betrek zelf ook juist de operationele kant van het probleem in de oplossing. Welke bedrijfsprocessen kunnen verbeterd worden? Is innovatie vereist? Stel vervolgens een duidelijk plan op. Neem daarin ook de gewenste aanpassing van het convenant mee.