Fort Advocaten

grey

pink

grey2

pink

grey

pink

grey

greywp

grey

grey

HANDIGE LINKS

Hieronder treft u lijst met handige links aan van juridische en overheidsinstellingen waar u allerhande informatie kunt vinden omtrent een faillissement.

CIR

Het Centraal Insolventieregister bevat alle insolventie die vanaf 2005 zijn uitgesproken.

Handelsregister

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevat bedrijfsgegevens van elke onderneming (tegen betaling).

Kadaster

In het Kadaster staan alle registergoederen (onroerend goed en schepen) met de gegevens van de rechthebbenden vermeld (tegen betaling).

NOvA

Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten vindt u allerlei informatie over de advocatuur, inclusief gegevens van advocaten en de geldende beroepsregels.

AOvA

De Amsterdamse Orde van Advocaten geeft specifieke informatie over advocatuur in het arrondissement Amsterdam.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is de toegangspoort tot uitgebreide juridische informatie over allerlei onderwerpen.

Raad van Discipline

De Raad van Discipline behandelt tuchtklachten tegen advocaten en publiceert onder andere tuchtrechtspraak.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand verzorgt gesubsidieerde rechtsbijstand.

Gemeentelijke Ombudsman

De site van de gemeentelijke Ombudsman bevat informatie over de taken van de Ombudsman en onderzoeksrapporten van de Ombudsman.

Belastingdienst, omzetbelasting (btw)

Op dit deel van de website van de Belastingdienst vindt u informatie over het terugvragen van btw.

Belastingdienst, bewaarplicht administratie

Op dit deel van de website van de Belastingdienst vindt u informatie over de administratiebewaarplicht.

Belastingdienst, betalingsonmacht

Deze brochure bevat informatie over en een formulier voor het melden van betalingsonmacht.

Belastingdienst, faillissement

Dit deel van de website van de Belastingdienst geeft informatie over de gevolgen van een faillissement voor een ondernemer.

Belastingdienst, invordering

De Leidraad Invordering bevat beleidsregels van de Belastingdienst voor het invorderen van belastingen en gaat onder meer in op bestuurdersaansprakelijkheid, betalingsonmacht en bodemvoorrecht.

Belastingdienst, Leaseregeling

Op basis van de Leaseregeling wordt bepaald welke geleasede zaken al dan niet onder het bodemvoorrecht van de fiscus vallen.

RECOFA richtlijnen faillissement en surseance

De RECOFA is het overlegorgaan van de rechters-commissarissen in insolventies. Dit zijn de richtlijnen die gelden voor curatoren in faillissementen en bewindvoerders in surseances van betaling.

RECOFA richtlijnen WSNP

De RECOFA is het overlegorgaan van de rechters-commissarissen in insolventies. Dit zijn de richtlijnen die gelden voor bewindvoerders in schuldsaneringsregelingen voor natuurlijke personen (WSNP).

INSOLAD

INSOLAD is de vereniging voor insolventierechtadvocaten. De website bevat veel informatie over insolventies.

INSOLAD praktijkregels

INSOLAD is de vereniging voor insolventierechtadvocaten. Dit zijn de praktijkregels die gelden voor curatoren in faillissementen.

INSOLAD folder voor bestuurders

INSOLAD is de vereniging voor insolventierechtadvocaten. Deze brochure bevat informatie over wat een faillissement betekent voor een bestuurder van een rechtspersoon, zoals een B.V. of een stichting.

INSOLAD

INSOLAD is de vereniging voor insolventierechtadvocaten. Deze brochure bevat informatie over wat een faillissement betekent voor een natuurlijk persoon.

Wikipedia

Wikipedia geeft algemene informatie over faillissementen en bevat handige links.

UWV voor werknemer

Dit deel van de website van UWV bevat informatie voor werknemers die met faillissement te maken krijgen.

UWV voor werkgever

Dit deel van de website van UWV bevat informatie voor werkgevers die met faillissement te maken krijgen.

Faillissementswet

Op dit deel van de website van de overheid vindt de Faillissementswet die geldt voor alle faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringsregelingen voor natuurlijk personen (WSNP).

Garantstellingsregeling

Als er onvoldoende geld in de boedel is om te procederen, kan een curator een garantie krijgen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

BVA Auctions

BVA Auctions wordt vaak door curatoren ingeschakeld voor veilingen. U kunt via deze website meedoen aan een veiling.

Daan Auctions

Daan Auctions wordt vaak door curatoren ingeschakeld voor veilingen. U kunt via deze website meedoen aan een veiling.

AFM

De AFM houdt onder andere toezicht op financiële instellingen en heeft in dat kader regels opgesteld.

Consignatiekas

Als er in een faillissement een uitkering aan crediteuren kan plaatsvinden, maar de desbetreffende crediteur is niet (meer) te vinden dan wordt het geld gestort in de consignatiekas. De crediteur kan het daar opvragen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS houdt onder meer de statistieken met betrekking tot insolventies bij.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie stelt wetgeving op en is belast met de handhaving daarvan.

FNV

Vakbond FNV geeft antwoorden op een aantal veel gestelde vragen van werknemers.

CNV

Vakbond CNV geeft een toelichting voor werknemers bij de gevolgen van een faillissement.

Bureau WSNP

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aparte website gemaakt over de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP).