Het faillissement en de doorstart van Mexx

Het faillissement en de doorstart van Mexx

Het faillissement en de doorstart van Mexx

Het faillissement en de doorstart van Mexx

Het faillissement en de doorstart van Mexx

Het zal u niet zijn ontgaan: het faillissement van modeconcern Mexx. Frits Kemp van FORT is door de rechtbank aangesteld als curator in dit faillissement. In dit artikel vindt u meer informatie over de gang van zaken in het faillissement en de doorstart van Mexx.

Het faillissement van Mexx

Begin december 2014 werd het Nederlandse modeconcern Mexx failliet verklaard.

Mexx heeft winkels in vijftig verschillende landen. In Europa gaat het om 315 filialen. Daaronder franchisenemers, een aantal outletwinkels en store-in-stores zoals bijvoorbeeld in V&D. Er was ruim 900 man personeel in dienst.

Ondanks de faillietverklaring bleven de winkels van Mexx gewoon open. Op deze manier kon de resterende winkelvoorraad worden verkocht. Daarnaast had het openblijven een positief effect op het vinden van overnamekandidaten.

De doorstart van MEXX

Direct na het uitspreken van het faillissement, inventariseerde de curator de mogelijkheden van een doorstart. Er bleek een aantal levensvatbare onderdelen te zijn, waarin de nodige interesse bestond. Er is een virtuele dataroom opgezet. Ongeveer tien geïnteresseerden hebben toegang gekregen tot deze dataroom. Vervolgens is een aantal biedingen uitgebracht. Het ging daarbij uitsluitend om verkoop van activa (bezittingen) en niet om een overname van schulden.

Er is langdurig onderhandeld. Dat kwam niet alleen door de omvang van de transactie, maar ook doordat er veel verschillende partijen waren betrokken: de bank, een grote leverancier, twee pandhouders van het merk, de koper en de curator. Elke partij vertegenwoordigde zijn eigen belang, wat natuurlijk vaak tot tegenstellingen leidde. Na ruim twee weken vrijwel dag en nacht te onderhandelen, is er toch overeenstemming bereikt.

Mexx maakt nu een doorstart onder de vleugels van het Turkse kleding- en retailbedrijf Eroglu. Dit bedrijf is wereldwijd actief met modeketens Colin’s en Loft. De nieuwe eigenaar behoudt het merk Mexx en (her)opent acht winkels in Nederland. Zij zal zoveel mogelijk van het oude personeel in dienst nemen. In de komende maand zal meer duidelijkheid komen over de verdere inrichting van het nieuwe Mexx. Vaststaat dat de doorstarter een duidelijke visie heeft, waarbij het karakter van Mexx behouden blijft. Het Nederlandse concern zal dus (in afgeslankte vorm) blijven voortbestaan!

De naam MEXX

Wie zich afvraagt waar de naam Mexx vandaan komt: het is ontstaan in 1986 door het samenvoegen van het merk Moustache (voor mannen) en het merk Emmanulee  (voor vrouwen). Deze twee merken bestonden sinds 1980, het samenvoegen was een strategie om meer naambekendheid te krijgen. De reclamecampagne ‘Everything should be XX’ uit 1986 sloeg aan en Mexx werd populair. Het XX-symbool staat voor positief en eigentijds denken.