Informatie voor crediteuren MEXX

Leveranciers en andere schuldeisers van Mexx kunnen hun vordering indienen bij de curator. Dat kan alleen per post of email. Geef duidelijk aan wat uw totale vordering is en voeg bewijs bij, zoals facturen of opdrachtbonnen. Indien u aanspraak maakt op een preferentie of een eigendomsvoorbehoud, dient u dit te vermelden onder verwijzing naar de grondslag van uw preferentie.

blauwe streep

Bevestiging vordering

Binnen twee weken na de indiening ontvangt u een bevestiging dat uw vordering is genoteerd als voorlopig erkende schuld. Met deze bevestiging kunt u de afgedragen btw terugvragen.

blauwe streep

Meer informatie 

Als u uw vordering heeft ingediend, ontvangt u rechtstreeks bericht zodra er meer informatie is voor schuldeisers, zoals bijvoorbeeld over de kans op een uitdeling. Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.

blauwe streep

Stuur uw vordering naar

Het adres voor indiening van uw vordering per post is: 

Fort Advocaten N.V.
inzake Mexx

Postbus 70091
1007 KB  AMSTERDAM

Uw vordering kunt u ook mailen naar [email protected].

blauwe streep