Informatie voor werknemers van MEXX

Delen uit het Mexx-concern zijn failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Frits Kemp is aangesteld als curator.

blauwe streep

Het UWV

Voor de werknemers van MEXX is onze prioriteit om uw salaris te laten betalen. Dat doet het UWV. Een voorwaarde is dat u uw werk blijft doen totdat de curator u anders meedeelt. Verder zijn er formulieren die moeten worden ingevuld. Deze formulieren stuurt UWV u rechtstreeks toe. Met het invullen van de formulieren zal UWV u helpen. Meer informatie hierover, zoals bijvoorbeeld wanneer uw salaris betaald wordt, staat in de brief die u van UWV ontvangt.  

blauwe streep

Meer informatie

Download hier de meest recente informatie voor werknemers van 8 december 2014
Ook zal informatie worden verschaft tijdens de bezoeken van de curator aan de winkels en op de bijeenkomst op dinsdag 9 december 2014 om 11.00 uur in het Atrium van het Mexx-gebouw in Amsterdam. Dan zullen ook vragen worden beantwoord.

Heeft u op dit moment dringende vragen, legt u die dan voor aan uw leidinggevende. Hij of zij kan vervolgens contact met ons opnemen.

blauwe streep