Vastgoedrecht advocaat Katinka Verdurmen

Blog Vastgoedrecht

Katinka Verdurmen

Vastgoedrecht advocaat Katinka Verdurmen

KATINKA VERDURMEN – PARTNER EN ADVOCAAT VASTGOEDRECHT EN FRANCHISE

Scherpe, creatieve en betrokken advocaat. Snel to the point en vaak de spil in de samenwerking met overige adviseurs van de opdrachtgever. Gespecialiseerd in vastgoedrecht & franchise.

Ik adviseer, onderhandel en procedeer over koop/verkoop van (commercieel) vastgoed, huur/verhuur van bedrijfsruimte en beroepsaansprakelijkheid van makelaars en notarissen. Vanuit de vastgoedpraktijk kreeg ik veel te maken met franchisenemers die bedrijfsruimten huren, kopen of ontwikkelen en met franchisegevers die bedrijfsruimten kopen, huren en (onder)verhuren. Daar zat een klik en daardoor heb ik mij in de afgelopen jaren ook kunnen specialiseren in andere kwesties die zich voordoen in het speelveld tussen franchisegever en franchisenemer.

Dienstverlening en ervaring Katinka Verdurmen

Enkele voorbeelden van mijn samenwerking met franchisenemers en franchisegevers zijn het inrichten van franchiseorganisaties en het vastleggen van afspraken tussen franchisegever en franchisenemer in een franchiseovereenkomst. Ik ben ook regelmatig betrokken bij het oplossen van geschillen daarover.

Ik ken het speelveld vanuit verschillende invalshoeken omdat ik niet alleen werk in opdracht van projectontwikkelaars, beleggers, en franchisegevers maar ook in opdracht van retailers, franchisenemers en makelaars.

Binnen FORT werk ik in de sectie Vastgoed & Overheid en geef ik leiding aan de Franchise praktijkgroep en de branchegroep Retail & Horeca. In deze groepen werken specialisten van alle disciplines van ons kantoor samen. Daarmee worden strategische voordelen behaald en kan ik mijn opdrachtgevers -indien nodig- ook gemakkelijk voorzien van een adviseur voor bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, het opstarten of ontbinden van samenwerkingen, fusies en overnames en  faillissementsrecht. Meer informatie over de Franchise praktijkgroep. Meer informatie over de branchegroep Retail & Horeca.

Vastgoedrecht advocaat Katinka Verdurmen

Meer van Katinka Verdurmen

Vastgoedrecht advocaat Katinka Verdurmen

Franchise praktijkgroep

De advocaten van de Franchise praktijkgroep staan franchisegevers, franchisenemers, franchisenemersbelangenverenigingen en andere betrokkenen bij met betrekking tot alle aspecten die samenhangen met franchising.  Lees verder…

YouTube voorvertoningsafbeelding

Indeplaatsstelling en Dringend eigen gebruik

Katinka Verdurmen was moderator tijdens het Fort Advocaten seminar “Indeplaatstelling en Dringend eigen gebruik”.

Academische achtergrond en werkervaring Katinka Verdurmen

Academische achtergrond en werkervaring Katinka Verdurmen

Na haar studie heeft Katinka de Specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten afgerond.  Katinka geeft ook cursussen over beroepsaansprakelijkheid van makelaars en notarissen en projectontwikkeling. Daarnaast is zij redacteur bij het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte en geeft zij leiding aan de Franchise praktijkgroep en de branchegroep Retail & Horeca van FORT.

Katinka is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en Dutch Women in Real Estate. Voor het Tijdschrift voor Huurrecht bedrijfsruimte schreef Katinka, samen met mr. I.E. Hofhuis en mr. M.H. Boomsma, een artikel over de algemene bepalingen over betalingen, boete, kosten en verzuim in de ROZ-modellen van 2015 (voor 7:230a BW-bedrijfsruimte) centraal gesteld. Lees hier het volledige artikel ‘Betalingen, boete, kosten en verzuim in de ROZ modellen’.

Advocaat Franchise

Advocaat franchise

Ondanks een lobby daarvoor is in de wet (nog) geen specifieke regelgeving opgenomen met betrekking tot franchiseovereenkomsten. Desondanks spelen in franchiserelaties verschillende wetten en regels een rol. Wij zijn daarin thuis en kennen ook de regels van het spel. Voor franchisegevers en franchisenemers is het lastig, zo niet ondoenlijk, om op de hoogte te blijven van alle regels en wetten die betrekking hebben op franchising. Advocaat franchise Katinka Verdurmen kan u bijstaan bij:

 • Het opstellen en/of adviseren over uw franchiseovereenkomst;
 • Advisering en onderhandeling bij de start van een franchiseformule;
 • Franchisegever en franchisenemer adviseren en begeleiden binnen bestaande franchiserelaties;
 • Adviseren en procederen in geschillen die uit een franchiserelatie voortkomen.

 • Koop, verkoop en huurtrajecten;
 • Overdracht, beëindiging en voortzetting van franchiseovereenkomsten;
 • Non-concurrentie- en geheimhoudingskwesties.

Advocaat Vastgoedrecht

Advocaat vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het overkoepelende recht van alles dat te maken heeft met onroerend goed. Denk hierbij aan de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, maar ook het bouwrecht dat onder vastgoedrecht valt.Voor ondernemers en particulieren is het lastig, zo niet ondoenlijk, om op de hoogte te blijven van alle regels en wetten die het vastgoedrecht beslaat. Advocaat vastgoedrecht Katinka Verdurmen kan u bijstaan bij:

 • Aan- en verkooponderhandelingen
 • Appartementsrechten / Vereniging van Eigenaars
 • Burenrecht en verjaring
 • Contracten en bouwvormen
 • Dringend eigen gebruik
 • Dwaling, bedrog, onvoorziene omstandigheden e.d.
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Goedkeuring afwijkende bedingen
 • Huurdersopties  breakopties

 • Huurovereenkomsten en koopovereenkomsten (onroerend goed, turn key, koopaannemings-overeenkomsten, aandelen in onroerend goed vennootschap)
 • Huurprijswijziging
 • Indeplaatsstelling
 • Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)
 • Non-conformiteit, (toerekenbare) tekortkoming
 • Onderhuur
 • Opstal
 • Projectontwikkeling
 • Schadeen aansprakelijkheid
 • Verlenging ontruimingsbescherming

Vastgoedrecht advocaat Katinka Verdurmen