Kredietverlening sinds kredietcrisis niet meer zo hoog. Wat merkt u daarvan?

De kredietverstrekking is de afgelopen periode voor het eerst sinds de kredietcrisis toegenomen. Een teken dat het beter gaat met de economie. De bank staat minder wantrouwend tegenover de ondernemer, maar de spelregels zijn wel veranderd. Als ondernemer kunt u in deze nieuwe situatie profiteren van o.a. de toenemende concurrentie tussen banken. 

Groei verstrekte kredieten

De Europese banken hebben sinds de kredietcrisis hun kredietportefeuille flink laten groeien. In maart 2017 zijn de kredietportefeuilles van de banken met €34 mld. toegenomen ten opzichte van maart 2016. Dit is de grootste toename sinds de crisis.  Deze toename is een goede graadmeter voor de economie die in de eurozone op stoom is. Ondernemingen hebben alleen al in  maart 2017 voor ruim €18 mld aan kredieten opgehaald. De overige 16 mld zit in privé vastgoed.

De ECB heeft al eerder  in het Bank Lending Survey aangegeven dat niet alleen de vraag naar kredieten in de Eurozone is toegenomen, maar ook dat banken gemakkelijker kredieten verstrekken. De concurrentie neemt weer toe in de bankensector. Dit speelt de ondernemer in de kaart die tegen lagere tarieven leningen kunnen krijgen.

Aangescherpte voorwaarden

Hoewel er veel onzekerheden zijn in de Europese- en Wereldpolitiek, lijkt dit weinig tot geen invloed te hebben op ondernemers in het zoeken naar kredieten. Hierbij zijn de historisch lage rentetarieven en de alsmaar aantrekkende huizenmarkt belangrijke factoren. Het aantrekken van de huizenmarkt wordt wel eens vergeleken met de aanloop naar de crisis in 2008. Al zijn de excessen van destijds niet aanwezig. Banken hebben tegenwoordig strenge voorwaarden, dit heeft ook doorwerking naar ondernemers die moeten werken om een financiering te krijgen.

ING en EIB investeren in MKB

De Europese Investeringsbank (EIB) en ING springen in op de toenemende vraag naar ondernemerskredieten door een kredietinjectie van €700 mln, waarvan de helft in het Nederlandse MKB wordt gestoken. Met deze injectie gaan de ING en de EIB er vanuit dat ze ongeveer 3.000 ondernemingen kunnen bedienen.

Begeleiding bij het binnenhalen van dergelijke kredieten kan gefaciliteerd worden door externe  partijen, zoals FBM, die de expertise hiervoor in huis hebben en bekend zijn met de specifieke aanpak van banken en alternatieve financiers. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en kunt u uw focus houden op uw onderneming.

Voor meer informatie of advies over het realiseren van financieringen kunt u contact opnemen met  FBM – Financieel Bedrijfsadvies via email of telefoonnummer: 030-6051222