Fort Advocaten

KROYMANS CORPORATION B.V. EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN

Bij vonnis van 31 maart 2009 is het faillissement uitgesproken van KROYMANS CORPORATION B.V.

Haar groepsmaatschappijen zijn eveneens gefailleerd. Het verslag bevat een opgave van de Nederlandse groepsmaatschappijen.

Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur zoals het standaard verslag model voor ogen heeft, geschiedt de verslaglegging van de faillissementen geconsolideerd.

Datum uitspraak 31-03-2009
Faillissementsnummer F.13/09/221
Rechtbank Amsterdam
Rechter-Commissaris mr. A.E. de Vos
Curator mr. C. de Jong en mr. F. Kemp

Verslagen

Heeft u geen Acrobat Reader?
Klik hier om deze te nu te downloaden