Nederlandse vastgoedmarkt ook in 2017 in de lift. Kent u alle mogelijkheden?

Vastgoed is mede de aanleiding geweest van de crisis in 2008. Banken vinden het nog steeds erg lastig om met veel vertrouwen deze markt in te stappen.. Hierdoor wordt het gat o.a. opgevuld door private investeerders of alternatieve financieringen. In vastgoed zien we een aantal opvallende trends, waarbij stapelfinanciering een steeds grotere rol speelt.               

Groei in investeringen

In het eerste kwartaal van 2017 is er door investeerders flink geld gestoken in commercieel vastgoed. In winkelpanden, kantoren en bedrijfsruimten is er voor ca. €2,7 mld belegd. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016.

De lage rentestand zorgt voor een onophoudelijke kapitaalstroom richting het Nederlandse vastgoed. Reden waarom men in stenen belegd en niet op de beurs is dat er meer vertrouwen in is. De beurs is te volatiel. Gezien de groeiende economie neemt de vraag in stenen weer toe.

Winst behalen

Wat tegenwoordig veel gebeurt is panden aantrekken voor de doorverkoop. Verouderde panden worden voor relatief lage bedragen gekocht, de investeerder verbouwt het hele pand o.a. om het aan verbeterde energie labels te laten voldoen om het een paar jaar later met een forse winst door te verkopen. Een goed voorbeeld is de aan- en verkoop van het Atrium op de Zuidas. Het pand is in 2012 voor €100 mln aangekocht, flink verbouwd en afgelopen maand verkocht voor €500 mln aan een buitenlandse vastgoedbelegger.

Lage Prijzen

De panden in de retailsector  zijn opvallend genoeg ook in trek. Door de lage huren zijn er meer ondernemers op zoek naar panden. Er ontstaat weer dynamiek in de huur markt. Veel van de grote panden zoals het nieuwe Hudson Bay aan het Rokin of de oude V&D panden worden opgekocht door grote investeringsmaatschappijen. De kleinere ondernemer moet zelf op zoek naar een investeerder. Kennis in de financieringswereld is wat vaak ontbreekt bij deze partijen, dus moeten ze op zoek naar externe partijen zoals FBM die de kennis wel in huis hebben.  

Begeleiding bij de financiering

Begeleiding in de financiering kan zorgen voor een stroomversnelling voor de ondernemer. De financiering van vastgoed is mede in de lift gekomen door een versoepeld financieringsbeleid voor vastgoed door banken. Elke bank voert een eigen beleid waardoor niet elk object bij de bank gefinancierd kan worden. Hierdoor moet er naar verschillende soorten financiering gekeken worden bij meerdere financiers, waardoor middels stapelfinanciering de vastgoedtransactie succesvol gerealiseerd kan worden.

Voor meer informatie of advies over het realiseren van financieringen kunt u contact opnemen met  FBM – Financieel Bedrijfsadvies via email of telefoonnummer: 030-6051222