Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden; wat zijn de grootste verschillen?

De Algemene Bankvoorwaarden hebben als doel de voorwaarden te vereenvoudigen en te verduidelijken. Dat klinkt fraai, maar lijkt mooier dan dat het is. In de Algemene Bankvoorwaarden is namelijk opgenomen dat bijzondere voorwaarden vóór gaan op algemene bankvoorwaarden, indien bepalingen strijdig zijn met elkaar. Met andere woorden, indien een bepaling uit de voorwaarden van de bank nadeliger is voor u dan de bepaling uit de Algemene Bankvoorwaarden, heeft u pech. De bepaling van de bank geldt dan. Dat was voorheen niet automatisch zo. Voor consumenten blijven de rechten en bescherming uit de Algemene Bankvoorwaarden onveranderd. Enkel zakelijke klanten kunnen nadeel ondervinden van de wijzigingen.

Andere wijzigingen zijn:

  • Expliciet is toegevoegd dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten en informatie hierover.
  • In de ABV is nu bepaald dat als de bank derde partijen inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden of werkzaamheden aan derde partijen uitbesteedt, zoals het verrichten van een betaling aan het buitenland, de bank aanspreekpunt en contractpartij voor de klant blijft.
  • Banken willen geen financiële drempels opwerpen voor klanten om hun recht te halen. De ABV zijn aangepast in die zin dat daaraan is toegevoegd dat als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, die wettelijke regeling wordt toegepast. Waar het gaat om proceskosten betekent dit dat de bank als zij een procedure tegen de klant wint, zij niet de werkelijke proceskosten zal claimen maar de kosten op grond van de wettelijke regeling voor proceskosten.
  • Door ondernemersvertegenwoordigers is aangedrongen op verbetering van de communicatie over bijzondere kosten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages. Hieraan is tegemoetgekomen door in de ABV nu uitdrukkelijk op te nemen dat de bank moet vertellen waarom de kosten nodig zijn.
  • Vanwege bewijskracht en privacy blijft het uitgangspunt dat mededelingen van de klant aan de bank schriftelijk moeten worden gedaan, maar in de praktijk kan hiervan in overleg worden afgeweken, bij voorbeeld als gebruik kan worden gemaakt van een beveiligde internetomgeving.