skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Fort Advocaten benoemt Derk van Geel tot partner insolventierecht

Amsterdam, 4 januari – Per 1 januari 2016 is de heer mr. Derk van Geel (33)  benoemd tot partner binnen de sectie insolventierecht van Fort Advocaten (FORT). Hij zal zich richten op het verder uitbouwen van de insolventie- en herstructureringspraktijk.

Van Geel: “Er gebeurt veel in de insolventiepraktijk. Zo staat er nieuwe wetgeving op stapel en ook aan het einde van de crisis hebben veel bedrijven problemen met de bank of met een dreigend faillissement. Ik heb er dan ook enorm veel zin in om in mijn nieuwe rol samen met mijn kantoorgenoten in te spelen op deze ontwikkelingen.”

Derk is sinds 2006 advocaat en ruim 5 jaar werkzaam bij FORT binnen de insolventierechtsectie. Hij treedt vaak op als curator in faillissementen en staat ondernemingen bij die direct en indirect met een faillissement te maken krijgen. De afgelopen jaren heeft Derk ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van doorstarts en herstructureringen. Derk is in het bijzonder gespecialiseerd in bancaire en financiering gerelateerde insolventievraagstukken.

Frits Kemp, partner en hoofd van de insolventierechtsectie, is blij met de toetreding van Derk: “FORT heeft een van de grootste insolventierechtsecties van Nederland en ondersteunt veel bedrijven en stakeholders die in financiële problemen verkeren en bedrijven die geraakt worden door een faillissement. Met de toetreding van Derk kunnen wij onze positie verder uitbouwen.”


Over FORT

Fort Advocaten (FORT) is gevestigd aan het Amsterdamse Vondelpark. De advocaten van FORT procederen en adviseren cliënten op het gebied van het Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht. Door een intensieve samenwerking en een multidisciplinaire aanpak leveren we meer dan de som der delen voor onze cliënten. FORT is een naamloze vennootschap.