skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@fortadvocaten.nl

Fort Advocaten in PropertyNL Top Vastgoedjuristen

Fort Advocaten behoort, aldus PropertyNL, tot de Top Vastgoedjuristen van het jaar 2015. Wij zijn trots op deze prestatie en op het vertrouwen dat onze cliënten in ons stellen.
Jaarlijks houdt PropertyNL een onderzoek onder advocaten- en notariskantoren die gespecialiseerd zijn in het vastgoed. De uitkomst van dat onderzoek is de basis voor de lijst met grootste spelers op het gebied van juridische dienstverlening binnen de vastgoedsector. De lijst bevat dertig advocatenkantoren die domineren binnen de vastgoedsector.

Verscheidenheid aan vastgoed expertise

FORT is actief op alle juridische vastgoed gebieden, op fiscale begeleiding na. We hebben veel vastgoed expertise in huis dat resulteert in een grote verscheidenheid aan in het oog springende zaken. Wij begeleiden verschillende vastgoedgerelateerde transacties. Vaak gaat het om markant vastgoed in en rond Amsterdam. Zoals bijvoorbeeld onze begeleiding bij de aankoop van Odeon, een van de oudste concertzalen van Nederland. Kenmerkend voor de transacties die wij begeleiden is dat er vaak een (ver)huur-component in het traject zit. Zo begeleiden wij regelmatig bij zowel de aankoop als de verhuur van het aangekochte vastgoed.

FORT is tevens een speler van formaat binnen het insolventierecht. Wij worden regelmatig als curator aangesteld in grote faillissementen. Zo hebben wij het faillissement en de doorstart van modemerk MEXX mogen begeleiden. In dat faillissement zat ook een vastgoedcomponent door het groot aantal huurlocaties van MEXX. Hier is de samenwerking tussen onze praktijken Insolventie en Vastgoed goed tot zijn recht gekomen.

Onze vastgoedsectie is verder actief in het procederen en adviseren en opstellen van huurovereenkomsten voor bedrijfs- en kantoorruimten. Per jaar behandelen wij meer dan honderd van dit soort zaken. Ook zijn wij voor een groeiend aantal cliënten de ‘huisadvocaat’ als het gaat om vastgoed- en (ver)huurgerelateerd advies en begeleiding.

Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief

De researchgroep van PropertyNL kijkt naar betrokkenheid op het gebied van vastgoedtransacties, vastgoedfinanciering, fiscaliteit, bouw- en huurrecht tot en met publiek-private samenwerking (PPS). Deze disciplines van de vastgoedadvocaat laten zich niet allemaal vatten in ranglijsten. Vandaar dat het researchteam van PropertyNL ook veel aandacht besteedt aan de kwalitatieve juridische aspecten in plaats van de kwantitatieve. Zo wordt er gekeken naar betrokkenheid bij innovatieve deals, nieuwe ontwikkelingen en vernieuwende juridische constructies.

In dit kader scoort FORT met vernieuwende constructies rondom juridische splitsing  die wij voor verschillende grote retailers, waaronder een retailer met 43 winkels in Nederland, op met name A1 locaties (en winkels in België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland) hebben begeleid. In deze casus stonden alle huurovereenkomsten van de in Nederland gevestigde winkels in eerste instantie op naam van het moederbedrijf dat middels een 403-verklaring garant stond voor deze huurovereenkomsten en daarmee ook alle risico’s droeg. Door de splitsing zijn alle winkels  ondergebracht in zelfstandige juridische entiteiten. De cliënt heeft hiermee optimale bescherming en flexibiliteit bij haar bedrijfsvoering gekregen.

Verder zijn wij betrokken geweest bij een tweetal vastgoedgerelateerde procedures dat heeft geleid tot belangrijke jurisprudentie. In deze twee zaken is geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Het gaat om het Amstelpark arrest (bankgaranties) en het Romania arrest (huurgarantie).