Fort Advocaten

Sascha Stavenuiter

Sascha Stavenuiter is advocaat binnen de sectie Vastgoed & Overheid. Zij is ruim 12 jaar werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het bestuursrecht. De nadruk van haar praktijk ligt op het omgevingsrecht (juridisch advies over ruimtelijke ordening en milieurecht en de op handen zijnde Omgevingswet) en overig vastgoed gerelateerd bestuursrecht.

>>>

Sascha adviseert en procedeert veelvuldig in zaken over (het wijzigen van) bestemmingsplannen, (het aanvragen van) omgevingsvergunningen en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en andere bestuursrechtelijke regelgeving. 

Zij treedt daarbij voornamelijk op voor ontwikkelaars, eigenaren, beleggers en woningbouwcorporaties in het kader van vastgoed ontwikkelingen maar ook bij zaken met betrekking tot overheidsaansprakelijkheid en planschade. Daarnaast adviseert Sascha bij onroerend goed transacties (bestuursrechtelijke due diligence) en het beheer van vastgoed. 

Sascha is in augustus 2015 in dienst getreden bij FORT. Zij is sinds 2004 advocaat en was voorheen werkzaam als advocaat omgevingsrecht bij verschillende middelgrote advocatenkantoren.

Post-academische opleiding(en): [

Sascha heeft in 2010 de postdoctorale specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordening en Milieurecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (VMA/Grotius) afgerond. 

Verenigingen: 

Sascha is lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten, de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). 
Zij is tevens lid van het Urban Land Institute (ULI) en ambassadrice van de Klimaatbestendige Stad, onderdeel van het Deltaprogramma nieuwbouw en herstructurering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Bij Dutch Women in Real Estate (Dwire) is Sascha betrokken als mentor van (jongere) dames in het vastgoed.

Sascha publiceert en doceert regelmatig over het omgevingsrecht en aanpalende rechtsgebieden. Ook spreekt zij op seminars. Sascha is in dat verband actief betrokken bij het platform Retail & Recht, waar jaarlijks diverse seminars worden georganiseerd in samenwerking met FORT. 

Talen:
Nederlands, Engels,Spaans

Ruimtelijke Ordening


  • Blog Vastgoed

Ruimtelijke ordening