Insolventie & herstructurering begrippen: Het opschortingsrecht

Insolventie & herstructurering begrippen: Het opschortingsrecht

Het opschortingsrecht – begrippen bij insolventie en herstructurering In een reeks blogs belichten de insolventie- en herstructureringsdeskundigen van FORT juridische begrippen en do’s en don’ts die nuttig kunnen zijn indien u te maken krijgt met een wederpartij die in financiële nood verkeert. In dit blog zal ik het opschortingsrecht bespreken. Het opschortingsrecht toegelicht Stel, u […]

Read More →

Bewijsovereenkomst biedt uitkomst bij eigendomsvoorbehoud

Bewijsovereenkomst biedt uitkomst bij eigendomsvoorbehoud

Om als leverancier uw schade bij een wanbetaler te beperken heeft u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Maar wat nu als u daadwerkelijk van dit recht gebruik moet maken? Krijgt u dan direct uw goederen terug? In dit blog uitleg over de bewijsovereenkomst en eigendomsvoorbehoud. Oneigenlijke vermenging probleem bij eigendomsvoorbehoud Op grond van […]

Read More →

Hoe werkt retentierecht bij faillissement

Hoe werkt retentierecht bij faillissement

Retentierecht bij faillissement Omdat je als dienstverlener of leverancier weleens geconfronteerd wordt met wanbetalers heb je je daar tegen gewapend. Bijvoorbeeld met algemene voorwaarden en een daarin opgenomen eigendomsvoorbehoud. Bij faillissement van je debiteur kan je je soms beroepen op het recht van reclame. Een andere manier om (alsnog) betaling af te dwingen is het […]

Read More →

Recht van reclame bij faillissement

Recht van reclame bij faillissement

Recht van reclame bij faillissement Als leverancier heb je weleens te maken met wanbetalers. Daarom hebben veel leveranciers in de algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Deze vorm van zekerheid kan ook prima werken in faillissement. Zie ook: Eigendomsvoorbehoud: zekerheid bij faillissement. Er is echter nog een manier om uw schade als leverancier te beperken: het […]

Read More →

Gebruik maken van meerdere sets algemene voorwaarden

Gebruik maken van meerdere sets algemene voorwaarden

Maakt u gebruik van twee of meerdere sets algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst en zijn deze algemene voorwaarden niet gelijkluidend, let dan goed op! De deels conflicterende sets algemene voorwaarden kunnen in principe tegelijk onderdeel zijn van een overeenkomst, mits iedere set van toepassing is op duidelijk onderscheiden situatie(s) en de contractpartij […]

Read More →

Voorkomen van overdracht van een vordering

Voorkomen van overdracht van een vordering

Wilt u niet dat uw schuldeiser zijn vordering op u overdraagt (of verpand) aan een ander? Bijvoorbeeld omdat u niet met een andere (meer agressieve) schuldeiser te maken wilt krijgen. Neem dan in de overeenkomst de volgende tekst op: “De vorderingen die ontstaan uit deze overeenkomst zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, noch […]

Read More →

Eigendomsvoorbehoud: zekerheid bij faillissement

Eigendomsvoorbehoud: zekerheid bij faillissement

In tijden van economische crisis doen leveranciers er verstandig aan om zoveel mogelijk zekerheid te bedingen voor hetgeen zij leveren. Daarmee kan worden voorkomen dat zij bij een faillissement van hun afnemer met een onverhaalbare vordering blijven zitten. Een van de manieren waarop ondernemers hun positie aanzienlijk kunnen versterken, is door gebruik te maken van […]

Read More →