Hoe om te gaan met Bijzonder Beheer van de bank?

Hoe om te gaan met Bijzonder Beheer van de bank?

Omgaan met Bijzonder Beheer Het gaat al een tijdje slechter met de onderneming. Na het aanleveren van de jaarrekening belt een onbekende man van de bank; hij is van bijzonder beheer. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Omgaan met Bijzonder Beheer: hoe pakt u dat aan? Bijzonder beheer Allereerst is het goed te realiseren dat […]

Read More →

Bank kan niet zomaar van trustkantoor af

Bank kan niet zomaar van trustkantoor af

Het beleid van een bank is niet heilig. Uit een recente uitspraak volgt dat een bank vanwege gewijzigd beleid niet snel de relatie met een cliënt kan opzeggen. Het is een steun in de rug voor partijen die geconfronteerd worden met de opzegging van de relatie door hun bank. Wat speelde er? Het ging hier […]

Read More →

Pandhouder mag innen, maar niet schikken

Pandhouder mag innen, maar niet schikken

De pandhouder van een stil verpande vordering heeft het recht om het pandrecht ‘openbaar te maken’ wanneer zijn schuldenaar in verzuim verkeert. Hij stuurt de debiteur van de vordering waarop het pandrecht rust, een brief en doet mededeling van zijn pandrecht. Veelal gaat het om de bank die een bedrijf financiert en als zekerheid daarvoor […]

Read More →

Opzegging van een garantiefaciliteit

Opzegging van een garantiefaciliteit

In bepaalde branches, zoals de bouw, is het gebruikelijk dat ondernemingen, willen zij opdrachten binnenhalen, via derden (zoals banken) garanties dienen te stellen ten gunste van hun opdrachtgevers. Gevolgen van opzegging voor de ondernemer Wanneer de bank plots de garantiefaciliteit opzegt, kan dit voor de onderneming net zulke grote gevolgen hebben als de opzegging van […]

Read More →

Familiebedrijven toch minder crisisbestendig?

Familiebedrijven toch minder crisisbestendig?

Begin april van dit jaar werd in een rapport van ING, MKB Nederland en Ernst & Young nog geconcludeerd dat familiebedrijven – mede vanwege hun solide financiering – tegen een stootje kunnen, innovatiever zijn dan andere bedrijven en minder snel failliet gaan. Naar aanleiding van de recente berichten rondom het faillissement van OAD Reizen komt […]

Read More →

Gaat het mkb dubbel betalen voor bankkrediet?

Gaat het mkb dubbel betalen voor bankkrediet? Banken hebben het voornemen om de rentetarieven van leningen, die zij aan het MKB hebben verstrekt, op te schroeven. Dit blijkt uit gesprekken die het Financieele Dagblad voerde met de Rabobank, ING en ABN AMRO. Volgens de banken ligt de oorzaak daarvan in de toename van bedrijven die onder […]

Read More →

Acties tegen Deutsche Bank

Acties tegen Deutsche Bank

Vandaag deed Harm Wiegersma de uitspraak dat klanten van Deutsche Bank die een brief ontvingen waarin de bank het krediet opzegt, het beste naar de rechter kunnen. Deutsche Bank zegt overigens in een reactie dat de soep niet zo heet gegeten moet worden en er voor een oplossing zal worden gezorgd. De vraag is: Wat […]

Read More →

MKB: houd de bank buiten de deur

Houd de bank buiten de deur Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten door een bank laat financieren wees dan alert. Indien de bank een pandrecht op de aandelen van uw onderneming eist, kan het namelijk zijn dat u daardoor de deur openzet voor een zogenaamde ‘enquêteprocedure’. Kort gezegd houdt een enquêteprocedure in dat een speciaal daarvoor bevoegde […]

Read More →

Bodemvoorrecht versterkt

Bodemvoorrecht Sinds 1 januari 2013 is het zogenoemd ‘bodemvoorrecht’ van de Belastingdienst versterkt. Het bodemvoorrecht is een voorrecht van de Belastingdienst op bepaalde goederen hoger is gerangschikt dan een pandrecht op die goederen. De Belastingdienst kan haar rechten uitoefenen door beslag te leggen. Bij een faillissement wordt het bodemvoorrecht, voor de Belastingdienst, uitgeoefend door de […]

Read More →

Hypotheekakte is uitgewerkt na verkoop OG

Hypotheekakte is uitgewerkt na verkoop OG

Hypotheken worden vastgelegd in notariële akten. Vaak staat in de akte dat de hypotheek wordt verleend voor alles wat de klant nu en in de toekomst aan de bank verschuldigd is of zal worden. Als de bank het verhypothekeerde onroerend goed verkoopt, krijgt de bank de opbrengst. In de huidige tijd is daarmee echter helaas […]

Read More →